Питання-відповіді щодо порядку призначення житлових субсидій

В минулому році порядок призначення житлових субсидій було суттєво удосконалено. 27 грудня 2018 року урядом була прийнята постанова про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі і запроваджена монетизація субсидій.

На найпоширеніші питання відповідає начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Інна Пашко.

 

Чи існують випадки, коли подані особою заява та декларація для призначення житлової субсидії залишаються без розгляду, не опрацьовуються або по ним відсутні рішення про призначення або відмову у призначенні?   

Так, заява і декларація вважаються не поданими у разі, коли:

– не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства та про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, сімейний зв’язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);

– не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника;

– відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про доходи та майно.

У разі виявлення помилки у зазначених даних структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність протягом 30 календарних днів виправлення помилки. Якщо протягом визначеного строку громадянин не виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально.

Інші новини

Інша мова