ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ІНТЕРНАТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ / САНАТОРНОЇ ШКОЛИ / НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ

Здійснення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей  проголошено одним із пріоритетних напрямків держави. На сьогодні більша частина дітей, які перебувають в інституційних закладах мають батьків, які не позбавлені батьківських прав.

Основним причинами перебування дітей в закладах інституційного догляду є: неналежний стан доступу в громаді за місцем проживання до соціальних, медичних, освітніх послуг, зокрема відсутність розвиненої мережі  загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості, з можливістю інклюзивного навчання, проблеми з підвезенням учнів до шкіл, діти з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю, які потребують спеціального навчання.

Постановою Кабінету  Міністрів України  від  06.03.2019 року № 221  було  затверджено Положення  про  спеціальну  школу  та Положення про навчально-реабілітаційний центр, а Постановою  Кабінету  Міністрів України  від  21.11.2018 року № 1026 – Положення  про санаторну  школу. Так, відповідно до  пункту 17 Положення  про  спеціальну  школу, пункту 5 Положення про навчально-реабілітаційний центр та пункту 19  Положення  про санаторну  школу учні  можуть проживати  в  інтернаті спеціальної/санаторної школи/ навчально- реабілітаційного центру ( крім вихідних, святкових днів  та  канікул)  у  разі, коли  перебування  в  дорозі  в  один  бік перевищує одну  годину  або  відсутнє  пряме  транспортне  сполучення,  або за  протоколом реабілітації  передбачено  обмеження  фізичного  навантаження. За заявою батьків  або  інших  законних  представників  учня (вихованця)  за  погодженням  із  службою  у  справах  дітей  за  місцем проживання учня (вихованця)  його  може  бути  влаштовано до інтернату спеціальної/санаторної школи/ навчально- реабілітаційного центру на  вихідні  та святкові дні, крім  канікул. З  метою  сприяння  реалізації  права  учнів (вихованців) спеціальних та  санаторних  шкіл, навчально- реабілітаційних  центрів  на  виховання  та проживання  в сім’ї, Міністерством  соціальної  політики підготовлено рекомендації  щодо  процедури  погодження  службою  у справах  дітей  влаштування  дитини  до  інтернату спеціальної/санаторної школи/ навчально- реабілітаційного центру на  вихідні  та святкові дні, крім  канікул.

Таким чином вищезазначена процедура є частиною системи державного контролю за реалізацією прав дітей на належне батьківське виховання відповідно до статті 152 Сімейного кодексу України.

На сьогодні  з району  5 дітей є учнями Таврійського навчально-реабілітаційного центру Херсонської обласної ради та одна дитина  перебуває в Херсонській спеціальній загальноосвітній школі -інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради. У зв’язку із внесеними змінами в чинне законодавство працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації проведено  бесіду з  батьками даних дітей. В ході бесіди їм роз’яснено процедуру надання погодження влаштування дитини до Закладу на вихідні та святкові дні, та терміну дії даного Погодження. Також ознайомлено з відповідними рекомендаціями щодо надання відповідного Погодження, з’ясовано підстави  влаштування дитини до Закладу.

Інші новини

Інша мова