Послуги, що надаються управлінням соціального захисту населення

Послуги, що надаються управлінням соціального захисту населення

районної державної адміністрації

 

Назва послуги
Перелік документів, необхідних для отримання послуги та термін надання послуги
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
–          заява громадянина;
–          довідка з лікувально-профілактичного закладу;
–          довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається, або ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації; або центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
–          довідка з  Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному  соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та  витратами, зумовленими  похованням;
–          рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження).
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Допомога при народженні дитини
–          заява одного з батьків дитини, опікуна, з яким постійно проживає дитина;
–          копія свідоцтва про народження дитини;
–          копії  свідоцтв  про  народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги;
–          копія рішення про встановлення опіки (для опікунів);
–          видані  компетентними  органами  країни перебування  і  легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують   народження   дитини (для жінок, які мають зареєстроване місце проживання на території України  і  народили  дитину  під  час  тимчасового перебування за межами  України).
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
–          заява  опікуна чи піклувальника; 
–          копія  рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
–          копія свідоцтва про народження дитини;
–          довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та  за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);
–          довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.
–          медичний  висновок про дитину-інваліда віком до 18 років
–          довідка про не перебування на обліку як одержувача допомоги на дітей, над  якими встановлено опіку чи піклування, і не одержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації опікуна чи  піклувальника (для опікунів чи піклувальників, які проживають за місцем проживання дитини, над якою встановлено опіку чи піклування)
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Допомога на дітей одиноким матерям
–          заява громадянина;
–          витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька  дитини до актового запису про народження  дитини  відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї;
–          копія свідоцтва про народження дитини;
–          довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини;
–          копія рішення про усиновлення (для усиновлювачів).
–          копія  свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку  про  не одержання на дітей пенсії в разі втрати годувальника або соціальної пенсії (для матерів (батьків)  дітей  у разі смерті одного з батьків),
–          довідки навчального закладу (для дітей, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, до досягнення  ними  23  років);
–          довідки про доходи за попередні 6 місяців;
–          декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Допомога при усиновленні дитини
–        заява  усиновлювача  (якщо  усиновлювачами  є  подружжя  – одного   з   них),
–        копія свідоцтва про народження дитини,  виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення  змін  до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
–        копія рішення суду про усиновлення дитини.
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
–        заява громадянина;
–        документ, що  посвідчує  особу  уповноваженого   представника сім’ї;
–        декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців із зазначенням інформації про склад сім’ї заявника).
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги
      Фізичною  особою,  яка  надає  соціальні послуги:
– заява про згоду надавати соціальні послуги;
–          паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
–          висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги
–          копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове   повідомлення  особи із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів;
–           заява  про  надання  згоди  на проведення перевірки даних про доходи   особи   з  використанням  відомостей  Державного  реєстру фізичних  осіб   платників  податків.
      Особою,  яка потребує надання соціальних  послуг або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
–          заява про необхідність надання соціальних послуг
–          паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
–          копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією  (форма  N  157-1/о);
–          висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;
–          копія свідоцтва про народження дитини.
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
–          заява громадянина; 
–          довідка про склад сім’ї;
–          декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців;
–          копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);
–          копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;
–          довідка про склад сім’ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування;
–           витяг із акта огляду в МСЕК (для інвалідів);
–     довідка  Пенсійного фонду  про те, що особа не одержує пенсію або довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності.
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
–          заява громадянина;
–          копія свідоцтва про народження дитини;
–          декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї) із зазначенням інформації про склад сім’ї заявника;
–          рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину, довідка державної виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів з одного з батьків дитини внаслідок ухилення від їх сплати;
–          довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому   порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
–          повідомлення органів внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено;
–          довідка про розмір аліментів;
–          заява одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів (у разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово  окупованій території України та в районі проведення антитерористичної  операції).  
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
–          заява батьків-вихователів або одного з прийомних батьків;
–          рішення про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
–          документи, що підтверджують статус дитини;
–          довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
–          довідка з місця навчання про розмір стипендії.
–          копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дитини з інвалідністю).
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
–          заява громадянина;
–          паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву
–          довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків
–          оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
–          довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування (не перебування) на повному державному утриманні;
–          копія рішення суду про усиновлення дитини;
–          довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання;
–          довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.
     Для опікунів або піклувальників також:
– копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині-інваліду опікуна (піклувальника);
– копія рішення суду про визнання інваліда з дитинства недієздатним;
– копія рішення суду про призначення опікуна інваліду з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом
I  групи,  а також за особою, яка досягла 80-річного віку.
–          заява громадянина
– паспорт або документ, що посвідчує особу одержувача державної соціальної допомоги;
 – довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду України або органах праці та соціального захисту населення – для особи, за якою здійснюється догляд;
 – паспорт або документ, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд;
– документ, який підтверджує, що особа не працює або трудова книжка;
 – за відсутності трудової книжки – заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки;
 – витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (для осіб, визнаних інвалідами І групи) – для особи, за якою здійснюється догляд.
Термін: рішення про призначення допомог приймається протягом 10 днів після надходження усіх необхідних документів.
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
– заява;
– документ, що посвідчує особу;
– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) із зазначенням інформації про склад сім’ї;
– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;
– довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;
– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.
Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 днів з дня подання документів
Житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу
– заява про призначення житлової субсидії;
– декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням  житлової субсидії,
– договір найму (оренди) житла (для осіб, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні (будинку);
– довідки  про доходи – у разі зазначення у декларації інших  отриманих  доходів,  інформація  про  які  відсутня  у ДФС, Пенсійному  фонді  України,  фондах соціального страхування тощо і відповідно  до  законодавства  не  може  бути  отримана за запитом структурного  підрозділу  з питань соціального захисту населення.
Термін: рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після подання заяви та отримання відомостей від відповідних організацій.
Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
–      заява про взяття на облік повнолітньої або неповнолітньої внутрішньо переміщеної особи особисто або законного представника малолітньої дитини, недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена,
– документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;
– докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо) – у  разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;
     У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:
– документ, що посвідчує особу законного представника;
– документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
– у разі потреби – свідоцтво про народження дитини.
     У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини додатково подаються:
– документ, що посвідчує особу заявника;
– документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;
– документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.
Термін: у день подання заяви
Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
До ПАТ «Державний ощадний банк України» надаються:
– заява про надання грошової допомоги або заява про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги;
– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу,
– довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються
– копія свідоцтва про одруження,
– копії свідоцтв про народження дітей;
– письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;
– згода на обробку персональних даних;
– письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку..
Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 днів з дня подання документів ПАТ «Державний ощадний банк України» до управління соціального захисту населення.
Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»
– заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;
– копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації.
Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 днів з дня подання документів
Адресна грошова допомога на придбання твердого палива і скрапленого газу (без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї)
– заява;
– довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.
Термін нарахування допомоги відбувається протягом місяця після надходження заяви
Пільги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї
–   декларація про доходи сім’ї пільговика, до сукупного доходу сім’ї якого входять заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія, доходи від підприємницької діяльності; допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування, або до складу сім’ї яких входять працездатні особи;
– довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.
Термін: рішення про право на пільги приймається протягом 10 днів з дня отримання інформації про доходи
Одноразова грошова допомога постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам
– заява, в якій зазначено причини необхідності надання грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.
– копія документа, що посвідчує особу;
– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
– копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);
– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для зазначеної категорії осіб);
– медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).
Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 днів з дня подання документів
Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
До військового комісаріату подаються:
– довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;
– копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
– заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.
Термін: виплата матеріальної допомоги здійснюється протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік
Одноразова матеріальна допомога мешканцям району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету
– заява громадянина;
– копія паспорта громадянина України (інший документ, що посвідчує особу);
– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
– у разі хвороби заявника – довідка із закладу охорони здоров’я про стан здоров’я заявника та необхідність лікування або копія виписного епікризу;
– у разі настання надзвичайної ситуації чи небезпечної події – копії документів, що підтверджують надзвичайну ситуацію, небезпечну подію, які призвели до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника;
– у разі смерті годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим:
     – довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копія документа, що підтверджує родинний зв’язок заявника з померлим годувальником;
     – копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
– довідка із зазначенням поточного рахунка в установі банку (за наявності) або почтові реквізити заявника.
Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 30 днів з дня подання документів
Одноразова  матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
– заява;
– для непрацюючих малозабезпечених осіб копії:
      – паспорта;
      – пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;
      – довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
– для інвалідів та дітей-інвалідів (одного з батьків, опікунів чи піклувальників (законних представників) копії:
      – паспорта та/або свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби – копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);
      – довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
     – висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності.
Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 днів з дня подання документів
Компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та  на транспортне обслуговування
– заява;
– технічний   паспорт  про  реєстрацію  автомобіля  на  ім’я інваліда, законного представника дитини-інваліда;
– копія  посвідчення   водія,   завірена   в   установленому законодавством порядку;
– висновок  медико-соціальної  експертної  комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем;
– копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;
– копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
Термін: дана послуга надається в 10 денний термін, рівними частинами два рази на рік.
Компенсація вартості санаторно-курортного лікування   та забезпечення санаторно-курортним путівками осіб  пільгових категорій населення
– заява;
– копія пільгового посвідчення;
– медична довідка за формою 070-О щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
–  облікові дані про одержання путівок та грошової компенсації.
Термін: дана послуга надається щорічно.
Видача направлень для надання реабілітаційних послуг
– заява про надання реабілітаційних послуг;
– довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;
– індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів);
– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 – документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
– документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
– медична довідка (лікарський консультаційний висновок) (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);
– рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності).
Термін: Дана послуга надається  протягом трьох робочих днів.
Видача направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення
– заява інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законних представників;
– паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
– висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
– індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився)№
– рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;
– довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
– висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
– довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
– витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);
– довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);
– довідка з місця роботи, служби або навчання інваліда та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);
– посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
–  копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
– довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
– посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).
Термін: Дана послуга надається  у день звернення.
Видача путівок до психоневрологічного інтернату
– письмова заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
– рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);
– паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;
– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
– медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;
– довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої органами Пенсійного фонду України та/або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення);
– довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
– довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
– індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
– копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
– копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);
– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
– три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.
Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматися до інтернату на підставі:
– письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
– письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
– рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);
– паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;
– медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність проживання/перебування в інтернаті;
– довідки для направлення інваліда до інтернату (за наявності інвалідності).
Термін: Дана послуга надається з дня звернення.
Видача путівок до будинків-інтернатів  
 – заява громадянина  похилого  віку  чи інваліда про його прийняття до будинку-інтернату;
– паспорт (або інший документ, що засвідчує особу);
– медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;
– довідки про розмір призначеної пенсії;
– довідки про склад сім’ї за встановленою формою;
– довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності   особи,  що  приймається  до  будинку-інтернату  (за наявності групи інвалідності).
Термін: Дана послуга надається з дня звернення
Видача посвідчень та талонів на проїзд  пільговим категоріям населення
– паспорт (або інший документ, що засвідчує особу);
– свідоцтва про народження дітей (для багатодітних сімей);
– документи, які є підставами для надання даного статусу (у разі необхідності);
– фотокартка 30х40 см.
Термін: Дана послуга надається протягом одного місяця  з дня звернення.
Забезпечення путівками до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» та ДП «МДЦ «Артек»
– заява одного з батьків;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– копія документа, що підтверджує статус (для дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та дитини з багатодітної сім’ї;);
– копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (для дітей-інвалідів);
– довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини (для дітей із малозабезпечених сімей);
– форма первинної облікової документації № 079/о, де зазначається перебування під диспансерним наглядом (для дітей, які перебувають на диспансерному обліку);
– довідки про доходи членів сім’ї (для деяких категорій);
– копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення (для талановитих та обдарованих дітей).
– форма первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”.
Термін: Згідно з розподілом путівок
Забезпечення путівками до позаміських дитячих таборів дітей пільгових категорій
– заява одного з батьків;
– копія документа, що підтверджує пільговий статус дитини;
– форма первинної облікової документації № 079/о „Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”.
Термін: відповідно до укладених договорів
Повідомна реєстрація колективних договорів
Колективні договори подаються на реєстрацію сторонами, що їх уклали, в трьох примірниках (перший, другий і копія). Разом із колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до нього.
Термін: Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня одержання договору.
Отримання послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції
– заява;
– копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);
– копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;
– копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.
Термін: відповідно до укладених договорів
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов
Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї загиблого військовослужбовця, інвалід (далі – заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку
До заяви додаються копії:
 1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;
 2) посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця або інваліда;
 3) довідки встановленого зразка про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або інваліда в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 4) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї – осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;
 5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим військовослужбовцем, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим військовослужбовцем, між інвалідом і членами його сім’ї, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.
Термін: рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації приймається районною комісією щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання органу соціального захисту населення
Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням
– заява,
– медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о,
– копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни,
– копія військового квитка (за наявності);
– копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників антитерористичної операції здійснюється шляхом відшкодування вартості санаторно-курортного лікування  санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня), а якщо вартість путівки нижча за граничну, – не більше від фактичної вартості путівки.
Термін: в порядку черговості в міру надходження коштів
Видача направлень на психологічну реабілітацію учасників антитерористичної операції
– заява;
– копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
– копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
Термін: у день звернення
Грошова компенсація                                                           вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ
– заява про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси;
– копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;
– заповнений реабілітаційною установою відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків перебування в реабілітаційній установі;
– оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).
Термін: рішення про відшкодування вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження документів.
Інша мова