Публічний звіт голови

Шановні присутні !

Упродовж 2017 року районна державна адміністрація спільно із органами місцевого самоврядування працювала над вирішенням багатьох першочергових завдань, які поставлені Президентом України, Урядом держави, обласною державною адміністрацією та тими завданнями, що передбачені районними галузевими програмами, розпорядчими документами районної державної адміністрації.

Для цього район має достатній економічний потенціал, соціальну сферу та перспективи розвитку інфраструктури.
Так, в минулому році в районі проводилася робота, спрямована на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, ефективного використання наявних природних та фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення соціального захисту населення, соціальний супровід учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих,  зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту,  і як наслідок – покращення рівня життя жителів району, збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

Для досягнення порозуміння та напрацювання спільних кроків в напрямку поставлених завдань проводились зустрічі з аграріями, найбільшими роботодавцями району, представниками бізнесу,  демобілізованими учасниками антитерористичної операції, представниками громадських організацій, у ході яких відбувався діалог, ми почули позиції усіх сторін, їх бачення наших наступних дій.

Завдяки плановій та системній роботі структурних підрозділів райдержадміністрації, співпраці з підприємствами, установами, організаціями, головами рад та депутатським корпусом району було  досягнуто позитивних темпів економічного і соціального розвитку району.

Наповнений бюджет є запорукою успішного розвитку району. За 2017 рік до зведеного бюджету району надійшло 152 086,7 тис. грн., що становить 107,9%  річного плану надходжень, в тому числі: власні та закріплені надходження виконані на 121,8%, при плані 53 187,9 тис. грн. фактично надійшло 64 767,2 тис. грн. Понад план отримано  11 579,3тис. грн.

Всі сільські та селищний бюджети виконали планові показники більш ніж на 100 відсотків.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів становлять 40,8 відсотка, або 18 911,3 тис. грн.

Доходи місцевих бюджетів на одну особу складають 4 128,53 грн.

Частка надходжень у загальному фонді бюджету від сільського господарства становить 74,2%, або 48 052,2 тис. грн., від бюджетної сфери – 15,1%, або 9 759,0 тис. грн., від підприємницької діяльності – 9,8%, або 6373,1 тис. грн., інші надходження – 0,9%, або 582,9 тис. грн.

Найбільшу  питому вагу  надходжень  до загального фонду місцевого бюджету  дають сільськогосподарські товаровиробники:  ТОВ „Відродження” – 6,8 %,  ТОВ «Агроінвест – М» – 5,8 %, ТОВ „Дружба – 5”- 5,1 %, ТОВ „ Новопетрівське ” – 4,5%,  ПП „Агротехнології ”- 3,9 %,  ТОВ «Агродом» – 2,9%, ТОВ «Промінь-21» – 2,3 %, ф/г «Дяченко» – 1,5% з бюджетних установ: відділ освіти, молоді та спорту – 4,0 %, охорона здоров’я – 1,8%.

З метою організації роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини місцевих бюджетів району та збільшення надходжень до них, визначення спільних заходів щодо пошуку додаткових джерел для їх наповнення, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17 лютого 2017 року № 39 було затверджено план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів району та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2017 році. За 2017 рік, згідно проведених заходів, до бюджету додатково отримано коштів за рахунок вишукання додаткових джерел надходжень у сумі 1 614,1 тис. грн.

За 2017 рік проведено 15 засідань комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду України. За результатами роботи комісії 8 підприємств залучено до оподаткування в районі. Додаткові надходження до бюджету становлять 570,3 тис. грн., в тому числі 77,2 тис. грн. по податку на доходи фізичних осіб, податковий борг погашено у сумі 493,1 тис. грн., а саме по платі за землю – 368,9 тис. грн., по єдиному податку – 15,3 тис. грн., по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 108,9 тис. грн.

За 2017 рік з державного бюджету отримано:

 • базову дотацію у сумі 3482,2 тис. грн.;
 • додаткову дотацію на утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 7 780,1 тис. грн;
 • стабілізаційну дотацію у сумі 697,9 тис. грн.;
 • освітню субвенцію у сумі 24 428,5 тис. грн.;
 • медичну субвенцію у сумі 12370,2 тис. грн.;
 • субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 331,7 тис. грн.;
 • субвенцію на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сумі 497,3 тис. грн.

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету за 2017 рік  надійшло 32 886,7 тис. грн., що складає  99,3 % до плану  (33 126,3 тис. грн.).

За  2017 рік в районі забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Проведено розрахунки  бюджетних установ за спожиті ними енергоносії та комунальні послуги. Заборгованість відсутня.

Зміцнення економіки району, підвищення добробуту населення, самодостатність сільських рад  безпосередньо пов’язана зі сталим розвитком сільськогосподарського виробництва, підвищенням його ефективності.

В агропромисловому комплексі району працює 14 сільськогосподарських підприємств, 5 приватних сільськогосподарських підприємств та 87 фермерських господарств, якими  за 2017 рік вироблено валової продукції (у порівняльних цінах 2010 року) на суму 342,84 млн. грн., у тому числі: рослинництва – 268,7 млн. грн., тваринництва – 74,14 млн. грн.

В порівнянні з 2016 роком виробництво валової продукції збільшилось на 3,85 млн. грн. Позитивні результати досягнуто за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництва.

Виробництво зернових культур склало 145,6 тис. тонн, при плані 142,3 тис. тонн, що становить 102,3 % до плану, в тому числі: озимої пшениці 122,2 тис. тонн, або 100,5 %; технічних культур – 35,8 тис. тонн, при плані 34,4 тис. тонн, або 104,1 %, в тому числі соняшнику 25,5 тис. тонн (111 %); овочів 6,2 тис. тонн, при плані 6,2 тис. тонн, або 100,0 %, баштанних – 0,8 тис, тонн (100 %).

Середня урожайність зернових культур в цілому по району склала 29,5 ц/га, соняшнику 12,5 ц/га, озимого ріпаку 17,7 ц/га та сої 29,1 ц/га. В порівнянні з 2016 роком виробництво зернових культур збільшилось на 37,6 тисяч тонн.

Площа зрошуваних земель по району становить 2829 га регулярного зрошення,          з них 1758 га це землі державного зрошення та 1071 га – землі малого зрошення. За 2017 рік сільгосптоваровиробниками проведено поливи на площі 1820 га, або 100,4 % від запланованого.

Позитивних результатів зі збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році досягнуто за рахунок подальшої оптимізації структури посівних площ відповідно до науково-обґрунтованих норм, поліпшення матеріально-технічної бази сільгосптоваровиробників,  покращення культури виробництва.

За 2017 рік всіма категоріями господарств реалізація  продукції тваринництва склала:  худоби та птиці в живій вазі 2300 тонн, молока 14100 тонн, 6250 тисяч штук яєць. В порівнянні з 2016 роком реалізація худоби та птиці в живій вазі та виробництво яєць залишилась на рівні 2016 року, виробництво молока зменшилось на 1520 тонн (у зв’язку зі зменшенням поголівя корів).

Серед сільськогосподарських підприємств на території району утриманням великої рогатої худоби займається ФГ «Молочний фонтан», яке за 2017 рік реалізувало 14 тонн  м’яса (100 % до плану);  294 тонни молока   (100 %) (в господарстві утримувалось 142 голови великої рогатої худоби, що більше в порівнянні з минулим роком на 21 голову, в тому числі 47 корів (на 2 більше)).

Позитивні результати в галузі досягнуто за рахунок:

– збільшення надходження приплоду;

– збільшення купівлі молодняка, так ФГ «Молочний фонтан» у 2017 році закупило 32 голови телиць на загальну суму – 327 тисяч гривень. Завдяки державним програмам підтримки галузі тваринництва ФГ «Молочний фонтан» надало пакет документів на отримання дотації на орієнтовну суму 163,7 тис.грн., фактично отримано 33,94 тис. грн.

Крім того у 2017 році за підтримки ТОВ «Данон Дніпро» та фонду «Добробут громад», членами кооперативу «Селена» на території Новопетрівської сільської ради домогосподарством Білецький В.А. проводяться роботи по створенню ферми сімейного типу.

В районі працює 1 ветеринарна дільниця, 3 постійно діючих ветеринарних та 6 сервісних пунктів, 20 пунктів прийому молока, 2 пункти  штучного запліднення сільськогосподарських тварин в приватному секторі та 2 ветеринарні  аптеки.

З початку 2017 року сільгосптоваровиробниками району залучено власних інвестицій на придбання техніки та обладнання на суму 84,7 млн. грн., що на 59,04 млн. грн. більше у порівнянні з 2016 роком.

Три сільськогосподарських підприємства на сьогоднішній день отримали часткову компенсацію  вартості придбаної техніки вітчизняного виробництва (ТОВ «Відродження» на суму 70,82 тис. грн., ФГ «Д’яченко» на суму 78,33 тис. грн., ТОВ «Покровське» – 51,0 тис. грн.).

У 2017 році сільгосптоваровиробниками району виплачено 47,6 млн. грн. орендної плати за оренду земельних паїв, що становить 103 % від нарахованої суми (46,3 млн. грн.). У порівнянні з 2016 роком орендної плати виплачено більше на 1,4 млн. грн..

У відділі пенсійного забезпечення станом на 01 січня 2018 року знаходиться на обліку 4066 одержувача пенсій.  Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію: за віком 3415 осіб, по інвалідності 323 осіб, у разі втрати годувальника 148 осіб, пенсію за вислугу років 135 осіб та соціальну пенсію 45 осіб.

Протягом  2017 року призначено 176 нових пенсій, 11 пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Середній розмір пенсії за грудень 2017 року складає  1913,58 грн.

Станом на 01 січня 2018 року на обліку  перебувало 419 зареєстрованих безробітних (усього статус безробітного протягом січня-грудня мали 1153 осіб). Інформаційні та консультаційні послуги з питань працевлаштування надавалися 1158 особам.

Усього протягом січня-грудня  із загальної кількості осіб, що перебували на обліку в районному центрі зайнятості, забезпечено роботою 630,з них 415 зареєстрованих безробітних.

167 зареєстрованих безробітних брали участь в громадських роботах, 135– роботах тимчасового характеру.

Професійне навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття проходили 203 безробітних.

На території району знаходиться 236,9 км доріг загального користування, з яких 159,8 км дороги місцевого значення, які обслуговує філія «Нижньосірогозький райавтодор» та 77,1 доріг державного значення.

Вартість ремонтно-будівельних робіт за 2017 рік склав – 5145,2 тис. грн. на загальну площу 13,6 тис. .

У районі створені сприятливі умови для активізації ділової активності, розвитку підприємницької діяльності, подолання адміністративних бар’єрів та скорочення строків отримання відповідних документів виключно через адміністратора центру за принципом «єдиного вікна». У Центрі надання адміністративних послуг можна отримати необхідні послуги та консультації. На даний момент Центр надає 32 адміністративні послуги. Так у звітному періоді до Центру надання адміністративних послуг надійшло 5294 звернень, надано 4985 адміністративних послуг та 5304 консультації.

Кошти за надання адміністративних послуг поповнили районний бюджет на 154,5 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року в районі зареєстровано 759 суб’єктів господарювання, в тому числі фізичних осіб – 407, юридичних осіб – 352.

Державним реєстратором відділу економіки та регіонального розвитку районної державної адміністрації забезпечено проведення реєстраційних дій в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. До районного бюджету залучено 22,1 тис. грн. адміністративного збору.

З метою підвищення енергоефективності об’єктів соціальної сфери та у житловому секторі у районі в 2017 році проведена значна робота. За рахунок державного, районного, селищного, сільських бюджетів було виконано ремонтних робіт на загальну суму 5608,3 тис. грн. в тому числі :

 • по закладам освіти – 4159 тис. грн.;
 • по закладам культури – 800 тис. грн.;
 • по закладам медицини – 649,3 тис. грн.

Крім того 109 чоловік скористались державною програмою підвищення енергоефективності і отримали кредитів на загальну суму 2 млн. 269 тис. грн. Із районного та селищного бюджетів в рамках програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому секторі 51 чоловіку було відшкодовано відсотки за користування кредитом у сумі 98,0 тис. грн.

В 2017 році у районі введено в експлуатацію 3 житлових будинка загальною площею 712 , проти 1 будинка площею 300  у 2016 році.

Здійснюється популяризація серед населення району обласної програми «Власний дім» в частині залучення населення для індивідуального будівництва та поліпшення житлових умов. В 2017 році 4 чоловіка отримали пільгових кредитів на ремонт житла на загальну суму 290,0 тис. грн.

На території Нижньосірогозького району  функціонують  14 комунальних підприємств.

Загальна протяжність водопровідних мереж району становить 243,163 км, з них перебувають у ветхому  та  аварійному стані  101,6 км. (41,7 %).

Станом на 01 січня 2018 року розташовано на території Нижньосірогозького району 91 свердловини, у тому числі 33 артезіанські свердловини з яких потребують реконструкції.

По всіх об’єктах житлово-комунального господарства району заборгованість за спожиті енергоносії відсутня.

Всі комунальні підприємства, які займаються водозабезпеченням населених пунктів, уклали договір з атестованою лабораторією щодо проведення аналізів якості питної води та їх періодичності та дозволи на    спеціальне водокористування.

Відібрано 330 проб питної води які направлено на дослідження в обласну лабораторію.

Протягом 2017 року підприємствами житлово-комунальної галузі надавались послуги населенню (кількість  абонентів – 5332). Всього за 2017 рік нараховано за спожиті послуги 4945,4 тис. грн.; сплачено – 4909,7 тис. грн.; заборгованість склала 156,5 тис. грн.; рівень сплати за 2017 рік – 99,3 %.

Протягом року були затверджені економічно обґрунтовані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення селищною та 11 сільськими радами.

Максимальний тариф на водопостачання становить для населення 16,72 грн. (/чол.) (МКП «Каскад» Верхньосірогозька сільська рада), мінімальний – 7,80 грн. (/чол.) ( СКП «Берегиння» Дем’янівська сільська рада), середній тариф по району  на водопостачання для населення становить 13,06 грн. (/чол.).

В поточному році стовідсоткову сплату забезпечують СКП «Джерело» Вербівська с/р, СКП «Комунальник» Вільненська с/р, Райсількомунгосп» Нижньосірогозька с/р та СКП «Світанок» Верхньоторгаївська с/р..

Для покращення надання послуг з централізованого водопостачання та з метою недопущення втрат води комунальними підприємствами району у 2017 році проведено поточні та капітальні ремонти на загальну суму – 2900,0 тис. грн.

Здійснюється постійний моніторинг стану своєчасної виплати заробітної плати. У минулому році в районі періодично виникала заборгованість із заробітної плати на 1 економічно активному підприємстві – філії «Нижньосірогозький райавтодор» (з початку 2017 року заборгованість виникла 3 рази – станом на 01 лютого у розмірі 70,6 тис. грн. (погашена 14 лютого) , станом на 01 грудня у розмірі 117,7 тис. грн. (погашена 28 грудня)), станом на 01 січня 2018 року  у розмірі 73,8 тис. грн. (не виплачено заробітну плату за листопад 31 працівнику ).

У районі постійно здійснюється моніторинг оплати праці. За статистичними даними номінальна заробітна плата одного штатного працівника за вересень 2017 року становить 5392,0 грн., що відповідає 91,0 % до середньообласного показника (5923,00 грн.) та 168,5 % до розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

З метою забезпечення виконання в районі чинного законодавства щодо підняття рівня оплати праці та мінімальної заробітної плати протягом квітня-грудня відбулося 9 засідань міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, 12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  На засіданнях вищезазначених комісій розглядалось питання щодо нарахування середньомісячної заробітної плати у розмірах менше законодавчо встановленого мінімуму, були заслухані керівники 81 підприємства, з них 9 керівників неодноразово. За результатами роботи комісії на 27 підприємствах суттєво піднявся розмір середньої заробітної плати. Інформацію про підприємства району, які нараховують середньомісячну заробітну плату у розмірах менше мінімальної, двічі було направлено до Головного управління Держпраці у Херсонській області та двічі – до Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області.

З початку року органами Держпраці проведено 1 перевірку підприємств району (ТОВ «Відродження») щодо дотримання вимог законодавства про працю, виявлено 3 порушення, до суду передано 1 протокол, накладено фінансову санкцію відповідно до ст. 265 КЗпПУ у розмірі 3200,00 грн. Звернення громадян щодо підвищення мінімальної заробітної плати до районної державної адміністрації не надходили.

Проведено 28 рейдів робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, перевірено 109 роботодавців, 82 особам роздані пам’ятки про недопущення порушення законодавства про працю, виявлено 64 нелегальних найманих працівників, які 100-відсотково легалізовані. У звітному періоді проведено 11 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, відповідно до рішення яких затверджено план заходів по легалізації робочих місць та заробітної плати в районі на 2017 рік.  проаналізовано стан легалізації зайнятості населення та результати моніторингу працевлаштування громадян в районі.

Станом на 01 січня 2018 року в районі на обліку перебуває 30 внутрішньо переміщених осіб (з них 23 дорослі особи, 7 дітей). Місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб на території району відсутні. Постійно здійснюються перевірки фактичного місця проживання / перебування внутрішньо переміщених осіб, в результаті яких встановлено відсутність 30 осіб. Протягом минулого року 44 особи (32 дорослі та 12 дітей) зняті з обліку, довідки про реєстрацію 23 внутрішньо переміщених осіб скасовані. Комісією з розгляду скарг та звернень з питань житлових субсидій та призначення адресної соціальної допомоги прийняті рішення щодо призначення / відновлення 71 особі  8 видів соціальних виплат, 18 особам відмовлено у призначенні видів соціальних виплат у зв’язку з не підтвердженням фактичного проживання на території району. 5 осіб у звітному періоді отримують щомісячну адресну грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, за 2017 рік профінансовано допомогу на суму 137,4 тис. грн.

Для отримання пільг за рахунок державного бюджету до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено інформацію про 120 учасників АТО, які мають статус учасника бойових дій, 2 учасників АТО – осіб з інвалідністю внаслідок війни, 3 членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – учасників АТО.

За рахунок державного бюджету проведено нарахування та виплату одноразової грошової допомоги до 5 травня 95 учасникам АТО на загальну суму 117,0 тис. грн. та адресної грошової допомоги на придбання твердого палива та скрапленого газу 118 учасникам АТО на загальну суму 205,5 тис. грн.

З метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей в районі затверджено районну програму соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2019 роки. На реалізацію даної програми у районному бюджеті на 2017 рік було передбачено 119,5 тис. грн., у тому числі:

 • надано матеріальну допомогу 7 учасникам АТО на суму 15 тис. грн.
 • профінансовано громадську організацію учасників АТО на суму 20 тис. грн.
 • забезпечено літнє оздоровлення в позаміських таборах області 30 дітей із інших областей, на загальну суму 79,5 тис. грн.

За рахунок сільських (селищного) бюджетів протягом 2017 року надано допомогу 155 учасникам АТО та членам їх сімей на суму 304,1 тис. грн. Звільнено на 100 % від батьківської плати за харчування 10 дітей, на 50 % – 2 дитини учасників АТО в дошкільних дитячих закладах. За рахунок селищного бюджету 39 учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО здійснено передплату районної газети «Червоний промінь» на суму 7,0 тис. грн.

В 2017 році проведено анкетування 122 учасників АТО, обстежено матеріально-побутові умови проживання 84 сімей учасників АТО. 2 особи взято під соціальний супровід, 1 учасник АТО пройшов психологічну реабілітацію в санаторно-курортному закладі, 4 учасника АТО – санаторно – курортне лікування , 1 – учасник АТО пройшов професійне навчання за професією «водій», 2 учасника АТО взято на облік для забезпечення житлом.

В ЦРЛ організовано профілактичні медичні огляди, в 2017 році їх пройшов 51 учасник АТО, 5 осіб проліковані в стаціонарі, 16 осіб отримали лікування амбулаторно.

Протягом 2017 року до Нижньосірогозької районної філії Херсонського обласного центру зайнятості звернулося 19 учасників АТО, з них 19 особам призначено допомогу по безробіттю. Працевлаштовано 13 осіб, 7 безробітних брали участь в роботах тимчасового характеру; 7 осіб пройшли професійне навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення). 54 учасники АТО отримали 317 профорієнтаційних послуг.

Всього у районі станом на 01 січня 2018 року отримали земельні ділянки 63 учасників АТО та членів їх сімей, з них: 61 учасник АТО, 1 дружина загиблого, 1 матір загиблого.

Державною підтримкою охопленні також і особи з інвалідністю, у 2017 році:

 • 15 осіб забезпечені технічними засобами реабілітації;
 • 18 осіб забезпечені протезно-ортопедичними засобами;
 • 3 особи влаштовані у відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру;
 • 4 дитини з інвалідністю пройшли безкоштовний курс реабілітації у Херсонському обласному центрі соціальної реабілітації;
 • 50 особам з інвалідністю надано одноразову матеріальну допомогу на суму 32,8 тис. грн.;
 • 6 осіб забезпечені санаторно курортним лікуванням;
 • 7 особам нарахована компенсація на бензин, технічне обслуговування автомобілів.

За рахунок коштів сільських (селищного) бюджетів 10 учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким виповнилось 90 і більше років, виплачено щомісячну стипендію на  суму 16,4 тис. грн.

18 військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, нарахована грошова допомога на загальну суму 25,4 тис. грн., всього за рахунок державного бюджету профінансовано 30,8 тис. грн. (з урахуванням заборгованості за 2016 рік). Проведено відшкодування витрат на поховання 4 учасників бойових дій на суму 8,7 тис. грн.

З метою забезпечення підтримки мешканців району, які опинились у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок районного бюджету у звітному періоді надано матеріальну допомогу 108 особам на загальну суму 90,0 тис. грн.

За рахунок коштів районного бюджету були профінансовані кошти на забезпечення пільговими медикаментами деяких категорій осіб на суму 36,6 тис. грн. (забезпечено 83 особи);  на надання ветеранам послуг із зубопротезування – 35,0 тис. грн. (забезпечено 52 особи); на придбання продуктів лікувального харчування для дитини з інвалідністю, хворої на фенілкетонурію, – 27,2 тис. грн.; на придбання слухових апаратів для дитини з інвалідністю – 16,3 тис. грн.

Для здійснення фінансової підтримки Нижньосірогозької районної організації ветеранів війни та праці з районного бюджету профінансовано коштів на суму 23,0 тис грн., районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на суму 7,8 тис. грн.

У звітному періоді послугами оздоровлення та відпочинку в районі охоплено 1477 дітей, що становить 82,9 % від загальної кількості дітей шкільного віку (1781 дитина). У тому числі оздоровленням було охоплено 948 дітей або 53,2 %, відпочинком – 529 дітей або 29,7 %. 6 дітей отримали послуги оздоровлення в ДП «УДЦ «Молода гвардія», 7 дітей –  в ДПУ «МДЦ «Артек», 36 дітей – в санаторних закладах органів охорони здоров’я, 134 дитини – в позаміських оздоровчих таборах, 765 дітей – разом з батьками. Всього залучено коштів на оздоровлення та відпочинок на суму 1025,7 тис. грн., з них 624,0 тис. грн. – кошти районного та сільських бюджетів.

В районі на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, станом на 01 січня 2018 року перебуває 3317 осіб. У звітному періоді окремим категоріям громадян в районі нараховані пільги на загальну суму 1947,1 тис. грн., профінансовано коштів на оплату пільг на загальну суму 1791,1 тис. грн., заборгованість по виплаті пільг станом на 01 січня 2018 року становить 156,0 тис. грн., у тому числі по виплаті  адресної грошової  допомоги на тверде паливо та скраплений газ – 40,0 тис. грн.

Станом на 01 січня 2018 року на обліку в районі перебуває 1133 сімʼї з дітьми та малозабезпечених сімʼї. За призначенням всіх видів державної допомоги до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації у звітному періоді  звернулося 1342 сімʼї, призначено 1332 допомоги, на загальну суму 24743,2 тис. грн. Заборгованість по виплаті державних соціальних допомог відсутня.

За рахунок районного бюджету у 2017 році профінансовані кошти на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на суму 90,4 тис. грн.

У 2017 році в районі за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги та для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу звернулась 2340 осіб, що становить 33,9 % до кількості домогосподарств 6900. Всі заяви опрацьовано, призначено субсидію 2284 громадянам; відмовлено у призначенні – 56 особам. Проведено нарахування субсидії на загальну суму 8931,0 тис. грн. Профінансовано коштів на суму 7492,6 тис. грн., заборгованість станом на 01 січня 2018 року становить 1812,1 тис. грн., у тому числі: на житлово-комунальні послуги – 784,7 тис. грн., для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу – 1027,4 тис. грн. Виявлено 9 випадків недостовірної інформації про доходи. До державного бюджету громадянами повернуто 68,4 тис. грн. неправомірно отриманих коштів.

За рахунок коштів районного бюджету напередодні 19 грудня до Дня Святого Миколая та новорічних свят 104 дітям, які потребують особливої уваги та підтримки (дітям учасників антитерористичної операції, дітям з інвалідністю, дітям, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям внутрішньо переміщених осіб) було вручено подарунки на загальну суму 7,0 тис. грн.

З метою забезпечення якісного соціального обслуговування та надання соціальних послуг в районі працює комунальна установа «Нижньосірогозький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», який обслуговує 1352 осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. В структурі територіального центру функціонують відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування та відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с. Першопокровка. На утримання територіального центру протягом 2017 року з районного бюджету використано коштів на загальну суму 2864,0 тис. грн.

Всього територіальним центром надається 57 видів соціальних послуг, це послуги соціальних робітників, які допомагають у веденні домашнього господарства, медичної сестри, послуги по ремонту будівель, послуги перукаря, послуги з прання.

Протягом 2017 року територіальним центром проведено 707 обстежень одиноких та одинокопроживаючих  громадян, які потребують сторонньої допомоги, надано 54625 безкоштовних та 1822 платних послуги.

Станом на 01 січня 2018 року у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання на 20 ліжко-місць проживають 10 осіб, які за медичними показниками потребують сторонньої допомоги; що забезпечені чотириразовим харчуванням та всіма видами послуг.

Комунальним закладом «Нижньосірогозький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» спільно із суб’єктами соціальної роботи постійно ведеться робота щодо своєчасного виявлення, обліку сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 01 січня 2018 року в банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебуває 49 сімей, в яких виховуються 108 дітей.

Під соціальним супроводом протягом 2017 року перебувало 33 сім’ї, в яких виховувалось 79 дітей. У 2017 році сімʼям надано 1713 соціальних послуг. У результаті роботи у 3 сім’ях подолані складні життєві обставини, у 12 сім’ях мінімізовано наслідки складних життєвих обставин.

На обліку в центрі молоді перебуває 39 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 34 особи перебувають на квартирному обліку.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації   проводиться  цілеспрямована та послідовна робота щодо вирішення проблем соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Показник питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, станом на                   31 грудня 2017 року, у загальній кількості дітей даної категорії,  становить  95,1%,  у 2016  році відповідний показник становив 90,2 відсотка, тобто збільшився на 4,9%.

Станом на 31 грудня  2017 року на первинному обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 61 дитина-сирота та дитина, позбавлена  батьківського піклування, з  них  38 (62,3 % від загальної кількості) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  перебувають під опікою/піклуванням, 20 (32,8%) – проживає в прийомних сім’ях,  дитячому будинку сімейного типу; 1 дитина знаходиться в Прилуцькій виховній колонії, 1 – в Запорізькому будинку дитини «Сонечко» та 1 дитина в Мирненському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Всього сімейними формами виховання на сьогоднішню дату із 61 дитини охоплено 58 (95,1 %)  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом  2017 року до сімейних форм виховання влаштовано 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 7-  влаштовано під опіку, піклування, 5 –  до прийомної сім’ї, 7 – до дитячого будинку сімейного типу. Усиновлено одним із подружжя одну дитину (внутрішньо сімейне усиновлення).

В районні функціонує 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( з них 2 створено у 2017 році) та 1 дитячий будинок сімейного типу, створений у звітному році, в якому виховується 7 дітей.

На території Нижньосірогозького району проживає 53 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 16 сиріт та 37 – позбавлені батьківського піклування. 39 дітей проживає в сім’ях опікунів, піклувальників, 14 виховуються в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу.                           Протягом 2017 року перевірено 27 сімей опікунів, піклувальників в яких виховувалося 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обстежено  прийомні сім’ї,  дитячому будинку сімейного типу  та складено 17 актів обстеження. Фактів порушень прав дітей не виявлено.

Забезпечено ведення електронного обліку нерухомого майна дітей зазначеної категорії. В реєстрі нерухомого майна 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування мають житло, з них 2 – на  праві власності (Нижньосірогозька селищна рада, Верхньосірогозька сільська рада), 1 – на праві користування (Сірогозька сільські ради); 16 дітей даної категорії, які не мають житла, поставлені на відповідні черги для отримання соціального житла у виконкомах селищної та сільських рад; 43 потребують зарахування на позачерговий квартирний облік після досягнення ними 16 років.

Протягом 2017 року виконкомом селищної, сільськими радами на позачерговий квартирний облік для отримання соціального житла поставлено 9 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку.

Відповідно до Постанови КМУ від 15 листопада 2017 року №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» з державного бюджету у грудні 2017 року виділено кошти в сумі 497 290 грн. 55 коп. та  придбано дві трикімнатні квартири –соціальне житло для двох осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Житло планується надати протягом 2018 року.

Станом на 31 грудня 2017 року на обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах в Службі перебуває 52 дитини/23 сім’ї. Протягом звітного періоду  проведено 146 обстежень умов проживання  сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, за результатами обстеження складено відповідні акти.  Попереджено про адміністративну та кримінальну відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків 55 батьків, притягнено до адміністративної відповідальності за ст.184 ч.1 КУпАП за фактом невиконання батьківських обов’язків 34 батьків.

До судових органів в інтересах дітей направлено 2 позови про позбавлення батьківських прав 2 батьків за ухиляння від виконання своїх обов’язків відносно 3 дітей. В результаті розгляду обидва позови задоволені. 2 дітей набули соціально-правового статусу дітей, позбавлених батьківського піклування та влаштовані під опіку.                                                                           За 2017 рік проведено 30 оперативно-профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Канікули», «Вокзал», за результатами рейдів складено відповідні акти.

У районі функціонує  12  ДНЗ і 1школа-сад, які відвідує 385 дітей. Освітній процес здійснює 45 педагогів, з них 38% мають вищу освіту.

Освітній процес у ДНЗ району здійснює 45 педагогів, з них 38% мають вищу освіту.

У населених пунктах, де відсутні дошкільні навчальні заклади відкрито групи короткотривалого перебування дітей п’ятирічного віку, які відвідує 25 дітей.

Всього дошкільною освітою охоплено 74% дітей віком від 3 до 6 років, дітей 5-річного віку – 100 %.

В закладах дошкільної освіти організовано 3-х разове гаряче харчування: середня  вартість харчування на одну дитину в день складає 27 грн.

На оновлення їх матеріально-технічної бази, проведення поточних та капітальних ремонтів у 2017 році,  бюджетами селищної та сільських рад всього було  виділено кошти  в сумі 1189,6 тис. грн.

На даний час комп’ютерною технікою забезпечено 12 дошкільних закладів, з них 9 підключено до мережі «Інтернет».

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення у його розбудові освіти має загальна середня освіта.

У 2017/18 навчальному році у 13 загальноосвітніх навчальних закладах і Братській школі-сад навчається 1 355 учнів.

Для забезпечення  стовідсоткового охоплення дітей загальною середньою освітою систематично здійснюється  підвіз учнів ( 120 учнів) в сільській місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів.

З 01 вересня 2017 року  у російськомовних загальноосвітніх школах відкрито перші класи з українською мовою навчання, що забезпечить  поступовий  перехід навчальних закладів на  україномовну форму навчання.

По загальноосвітніх школах  на проведення ремонтних робіт загалом витрачено 3662,6 тис. грн. коштів державного, районного, сільських бюджетів та залучених коштів, в т.ч. кошти районного бюджету на загальну суму   1369,3тис. грн.,кошти наданої іншої субвенції бюджетами сільських рад районному бюджету на загальну суму   638,0 тис. грн.,кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році виділено кошти в сумі  1655,0 тис. грн. на виконання наступних робіт:

– заміна вікон (134 шт.) на енергозберігаючі у Степненській ЗОШ І-ІІІ ст., та  заміна вікон (121 шт.) на енергозберігаючі у Вільненській ЗОШ І-ІІІ ст.

– капітальний ремонт системи опалення із заміною опалювальних котлів (2 шт.)  Верхньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів, капітальний ремонт із заміною опалювальних котлів Степненської ЗОШ І-ІІІ ст.та Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ст.

– капітальний ремонт  фасаду Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (завершення реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»),проведено часткову заміну вікон спортивного залу Степненської ЗОШ І-ІІІ ст. – 50,0 тис. грн.,перекрито дах спортивного залу (100 м2),  проведено  заміну вікон, дверей  (вікон – 36 шт., двері – 4 шт.) Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ст., здійснено заміну вікон спортивного залу Червонопартизанської ЗОШ І-ІІІ ст.,заміну вікон (18 шт.) Верхньоторгаївської ЗОШ І-ІІ ст.,проведено поточний ремонт покрівлі спортивного залу та заміна вікон у   комп’ютерному класі  Сірогозької ЗОШ І-ІІІ ст., здійснено утеплення  зовнішньої тепломережі Першопокровської ЗОШ І-ІІІ ст., проведено поточного ремонту  приміщень Вільненської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Всього у школах району – 18 комп’ютерних комплексів.  Підключення до мережі Інтернет становить 100%. У  2017 році  придбано  інтерактивні дошки для Червонопартизанської та Новоолександрівської загальноосвітніх шкіл.

У 2017/2018 навчальному році освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюють  206 педагогів.

Одним із основних інститутів виховання  й  розвитку дітей є позашкільна освіта. У районі функціонують 2 позашкільні заклади, на базі яких працює 38 гуртків та секцій , які відвідує 502 учні (з них в КЗ «Нижньосірогозький будинок творчості дітей та юнацтва» – 24 гуртки ( 304 вихованці), в КЗ «Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа» – 14  груп (198 вихованців). Освітній процес здійснює 14 педагогів.

Упродовж 2017 року вихованці Будинку творчості були активними учасниками фестивалів, акцій, виставок, турнірів різного рівня, заочних конкурсів, організованих комунальним закладом «Мала академія наук» Херсонської обласної ради та отримали грамоти і дипломи.

Проводиться робота щодо реалізації заходів районної програми «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району» на 2017-2021 роки, яка розроблена на виконання відповідної обласної програми. У 2017 році за даною програмою 2 випускниці із Нижньосірогозької і Першопокровської загальноосвітніх шкіл вступили до Херсонського державного університету. На їх навчання з сільського та районного бюджетів виділено кошти в сумі 62550 грн.

На території району діє 15 колективів фізичної культури: з них 14 за місцем проживання, 1  районної ради  профспілки працівників освіти та 13 фізкультурно-оздоровчих клубів при закладах загальної середньої освіти. Спортивно-технічна база району налічує 13 спортзалів, 7 приміщень пристосованих для занять фізичною культурою, 15 футбольних полів, 4 стрілецькі тири, 44 спортивних майданчика.

Всі площинні споруди, спортзали знаходяться у робочому стані, відповідають санітарно-технічним вимогам.

Крім того, у 2017 році відновлено роботу спортивного залу Вільненської ЗОШ І-ІІІ ст. На виконання робіт  було залучено спонсорські кошти в сумі 150,0 тис. грн. та 10,0 тис. грн. на придбання  спортивного інвентарю.

Спортсмени району беруть активну участь в змаганнях з видів спорту обласної спартакіади школярів та літніх юнацьких, молодіжних іграх Херсонщини. Так, у 2017 році Нижньосірогозький район зайняв 4 загальнокомандне місце в обласній спартакіаді серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів серед команд ІІ групи з видів спорту волейбол, баскетбол, футбол, легкоатлетичний крос, легка атлетика, «Старти надій»,  футбол «Шкіряний м’яч».

Також, команди юнаків дитячо-юнацької спортивної школи були неодноразовими переможцями та призерами міжрайонних турнірів з футболу..

З метою залучення до занять фізичною культурою та спортом широких верств населення, згідно календарного плану районних спортивно-масових заходів, проведено комплексні змагання.

У 2017 році  в районі  проведено першість  Херсонської області  з футболу серед аматорських команд, в якому приймало участь 10 команд з п’яти  районів: Іванівського, Великолепетиського, Верхньорогачицького, Новотроїцького  та Нижньосірогозького; Кубок району з волейболу, районна Спартакіада серед команд депутатів всіх рівнів, державних службовців, медичних та педагогічних працівників. У грудні 2017 року було проведено другу традиційну  міжрайонну Спартакіаду серед команд депутатів всіх рівнів, в якій приймало участь 4 райони: Нижньосірогозький, Іванівський, Великолепетиський, Верхньорогачицький.

Нижньосірогозька районна федерація футболу була  визнана у 2017 році кращою районною федерацією футболу у Херсонській області за підсумками 2016 року. Головою обласної державної адміністрації, Гордєєвим А.А. було вручено Диплом Федерації футболу України та комплект футбольної форми.

Фінансування сфери фізичної культури та спорту у 2017 році становило 776,1 тис. грн.  в т.ч. 50,0 тис. грн.. на придбання спортивної форми, 61,9  тис. грн. на участь у  «Дитячій Олімпіаді Херсонщини-2017», районних та обласних Спартакіадах – 123,7 тис. грн.. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету.

Розпочато на умовах співфінансування з Державного та районного бюджету  реконструкцію спортивних об’єктів та споруд комунального закладу «Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа» , загальна вартість робіт 1550,225 тис. грн.  Також, у 2017 році на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям з Державного бюджету виділено кошти в сумі 749,5 тис. грн. на умовах спів фінансування. Роботи по будівництву  спортивного майданчика будуть виконані у 2018 році.

В районі  функціонує  мережа лікувальних закладів: комунальний заклад «Нижньосірогозький  центр первинної медико-санітарної допомоги», до складу якого входить –6 амбулаторій, 1 ФАП, 13 фельдшерських пункти на 8 ліжко-місць денного стаціонару,  центральна районна лікарня на 85 ліжко – місць, Нижньосірогозька підстанція Великолепетиської станції екстреної медичної допомоги комунального закладу ОТЦЕМД та МК Херсонської обласної ради ( 1 бригада якої за рік відпрацювала 2023 виклики).

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис.населення – 52,8%.

Забезпеченість кадрами на первинному рівні: лікарями – 44,4%, середній медичний персонал 80%.

Забезпечено стабільне функціонування закладів охорони здоров’я району, поліпшено оснащення лікувальних закладів сучасним лікувально-діагностичним обладнанням.

З метою профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань на туберкульоз обстежено флюорографічно  7655  осіб , в порівнянні з 2016р. – 8163.  Захворюваність на туберкульоз зросла  і становить 75,2 випадків на 100 тисяч населення (у 2016 році – 49,7), виявлено 12 випадків захворювання на туберкульоз.

За 2017 рік за кошти районного та  місцевих бюджетів, благодійних внесків проведено поточні ремонти (ремонт коридору загально -хірургічного відділення, заміна вікон в дитячому відділенні, заміна дверей  в інфекційному відділенні, поточний ремонт покрівлі господарчого корпусу, придбання 2  паркових лавок, поточний ремонт закріпленої  квартири ) на суму 470,5 тис.грн.

Протягом року забезпечувалось надання медичної допомоги особам, які приймали участь в антитерористичних операцій, а також внутрішньо-переміщеним особам АРК, Донецької і Луганської областей.

На виконання   урядової програми «Доступні ліки»  комунальним закладом «Нижньосірогозький ЦПМСД» у 2017 році заключено договори з Нижньосірогозькою центральною районною аптекою № 35 та  з аптечним закладом ДП ТОВ «Біотек». План фінансування на 2017 рік на суму 276,7 тис.грн  виконано в повному обсязі  та додаткове фінансування  в сумі 120 тис. грн виконано  на суму 54,973 тис.грн. Всього отоварено  6099 рецептів.

В районі забезпечено реалізацію державної політики у сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, національної музейної політики. Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення у закладах культури району створюються відповідні умови. У 2017 році на проведення ремонтних робіт використано 1754,4 тис. грн., на оновлення матеріально-технічної бази – 807,0 тис. грн.

Аматорським мистецтвом охоплено всі жанри. У закладах культури клубного типу району діяли 170 клубних формувань, якими охоплено 1200 учасників. 3 аматорських колективи району носять звання «народний», 1 – «зразковий». У районі налічується 130 майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Забезпечено презентацію діяльності творчих колективів на обласних та міжрегіональних заходах. Аматори закладів культури взяли участь у 10-ти обласних та міжрегіональних заходах, де здобули гран прі,  два ІІ та ІІІ місце та відзнаки за участь.

З метою популяризації народної творчості,  колективами комунального закладу «Нижньосірогозький районний Будинок культури» здійснено виїзди з концертними програмами до  сіл Верхні Сірогози, Верби, Братське, Степне, Вільне.

У рамках державних заходів проводилися урочисті, концертно-розважальні та тематичні програми, художні виставки, конкурси тощо. Всього клубними закладами проведено 1026  заходів.

У комунальному закладі «Нижньосірогозька школа естетичного виховання» початкову мистецьку освіту у 2017 – 2018 навчальному році здобувають 87 учні, з них 12 дітей безкоштовно (діти із багатодітних сімей, дитина-інвалід, дитина, позбавлена батьківського піклування, діти учасників АТО, бойових дій). У 2017 році відкрито клас хореографії.

Протягом року бібліотечні заклади району взяли участь у 13 обласних конкурсах, фестивалях та інших творчих проектах.

У  бібліотечній системі району функціонує  4 Інтернет-центри  на основі безкоштовного користування інтернет-послугами для читачів центральної районної,  Верхньосірогозька, Новоолександрівська, Нижньоторгаївська сільських бібліотек. За кошти сільських рад придбано комп’ютери та підключено до мережі Інтернет Братську, Дем’янівську, Першопокровську, Вільненську сільські бібліотеки.

Бібліотечний фонд району у 2017 році поповнено на 761 примірник книг на загальну суму 49,094 тис. грн.  За кошти районного бюджету видано книгу місцевого автора Безуха Ю.В. «Чари Граалю».

У 2017 році в Нижньосірогозькій районній історико-краєзнавчій музейній кімнаті оновлено експозицію народного побуту, оформлено виставку старовинних вишитих рушників; створено експозиції, присвячені учасникам АТО та волонтерам «АТО: неоголошена війна в Україні»; музейна кімната поповнилася сорока експонатами ( предмети вжитку, картини, вишиті рушники, серветки;  прапор України із зони АТО та корпус від ПРК).

У районі успішно розвивається історико-пізнавальний туризм. Сектором культури і туризму районної державної адміністрації розроблено та презентовано туристичні маршрути:  «Мальовничими стежками рідного краю», «Дорогою воєнної слави», «Данину пошани віддамо», «Релігійні святині Сірогозщини». Учасники пришкільних оздоровчих таборів  пройшли стежинами представлених  маршрутів, дізналися багато нового та цікавого про наш рідний край.

Установами та організаціями бюджетної сфери району вжиті заходи  по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період

На виконання делегованих повноважень райдержадміністрацією  протягом 2017 року здійснювались заходи, направлені на недопущення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території району.

Протягом звітного періоду забезпечувалось виконання запланованих та позапланових заходів пов’язаних з оборонною та мобілізаційною роботою, веденням секретного діловодства, виконання завдань направлених на стабілізацію криміногенної обстановки в районі, посиленню протидії злочинності та охороні громадського порядку.

Відкореговано мобілізаційний план району, проведено перевірку стану готовності транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання району, призначених для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період.

Проведено навчальні збори із особовим складом загону громадської оборони району, в яких взяли участь 169 осіб.

У 2017 році призвано на строкову військову службу До Збройних Сил України 25 осіб, відібрано на контрактну службу 29 осіб.

Протягом 2017 року за рахунок коштів районного бюджету надано одноразове матеріальне заохочення 17 військовослужбовцям, призваним за контрактом, на  загальну суму 46,25 тис. грн.

Здійсненню повноважень районної державної адміністрації сприяло робота утворених головою районної державної адміністрації комісій, рад та інших дорадчих органів, які працювали згідно із планами роботи (протягом року проведено 302 засідання); проведення нарад для оперативного вирішення актуальних питань (76 нарад, 78 семінарів навчань, інших заходів), апаратних нарад (за результатами яких видано 54 доручення).

Забезпечено взаємодію райдержадміністрації з районною радою та органами місцевого самоврядування району; здійснення контролю за виконанням  органами  місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади  .

Протягом 2017 року робота в сфері діловодства   була спрямована на організаційно-технічне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, здійснення чіткої організації діловодства, забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації.

З 01 січня 2017 року введено в дію систему електронного документообігу «АСКОД».

Забезпечено виконання вимог  Закону України «Про доступ до публічної інформації». За 2017 рік до районної державної адміністрації електронною поштою надійшла 1 скарга від фізичної особи та 32 інформаційних запита, з них 8 – від представників громадських організацій (7 – «Суспільне око», 1 – «Інформаційно-ресурсний центр «Правовий простір»),  13 –  від громадян; 9 – від юридичних осіб, 2 – від представників засобів масової інформації.  За характером інформації інформаційні запити стосувалися: 10 – довідково – енциклопедичного характеру; 10 – статистичної інформації; 3 – правової інформації, 7 – інших видів інформації; 1 – соціологічної інформації; 1 – інформації про товар (роботу, послугу). Всі запити та скаргу розглянуто, задоволено та забезпечено інформування запитувачів у встановлений Законом термін.

Постійно здійснювались заходи щодо створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір Херсонської області».

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 вересня 2017 року №648 робочою групою у жовтні 2017 року проведено  оцінку ефективності здійснення районною державною адміністрацією контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державної адміністрації. За результатами проведеної роботи за 2017 рік,  Нижньосірогозька районна державна адміністрація отримала підсумкову оцінку – «ефективна діяльність».

Забезпечено ведення персоніфікованого обліку виборців відповідно до законодавства, поновлення бази даних Реєстру.

В районній державній адміністрації здійснюються заходи  по наданню роботі з персоналом системного  планового характеру. Слід зазначити, що протягом 2017 року в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації вживались всі заходи щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань  управління персоналом та прийняття і проходження державної служби в органах виконавчої влади.

Штатна чисельність працівників районної  державної адміністрації  становить 75 штатних одиниць, з них посад державної служби 68 ( в апараті – 22 шт.од., в структурних підрозділах – 46 шт.од ). Фактична чисельність працюючих державних службовців – 55 осіб.

Постійна увага в районної державної адміністрації приділяється підвищенню рівня професійної компетенції державних службовців шляхом професійного навчання та самоосвіти.

У 2017 році підвищили кваліфікаційний рівень 15 державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Протягом 2017 року діяльність районної державної адміністрації спрямовувалася на здійснення Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та стабільної суспільно-політичної ситуації в районі.

Районна влада тісно співпрацює з громадськими організаціями, профспілками та підприємцями. В районі діє 25 громадські організації (найбільш активними  є  громадська організація «Учасники антитерористичної операції Нижньосірогозького району», громадська організація «Центр сімейного добробуту», Нижньосірогозька районна громадська організація «Ахисхалилар», громадська організація «Нижньосірогозька районна федерація футболу» ,  районна організація ветеранів війни та праці), 8 профспілкових організацій (працівників державних установ, освіти, медицини, культури, пенсійного фонду  та  агропромислового комплексу).

Одним з основних напрямків роботи районної державної адміністрації є активне донесення до жителів району об’єктивної, повної та оперативної інформації про основні події і процеси в країні, діяльність керівництва держави, області та району.

З метою відкритості та прозорості в діяльності районної державної адміністрації своєчасно оновлюється інформація на офіційному сайті органів влади району. Також для забезпечення реалізації громадян з вадами зору на вільний доступ до інформації про діяльність виконавчих органів та місцевого самоврядування у червні 2017 року офіційний сайт органів влади району  було адаптовано для користувачів із слабким зором.

У районі працює громадська рада, яка  активно долучилася до роботи  у складі консультативно-дорадчих органів та роботі колегії районної державної адміністрації.

На території району проявів національної нетерпимості,  загострення міжетнічних відносин  не було.

З метою впровадження на території району медичної та освітньої реформ головою та його заступниками протягом року проводились зустрічі з громадами.

Крім того, проводилася робота, спрямована на створення належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства, налагодження соціального партнерства, забезпечення толерантних відносин. Особливу увагу було приділено залученню громадськості до реалізації соціально важливих ініціатив, насамперед щодо посилення патріотичних настроїв серед громадян, підвищення обороноздатності, підтримки українських військових.

У лютому в районі проведено активну роботу по збору гуманітарної допомоги для мешканців міста Авдіївка Донецької області, які через активізацію бойових дій у Донецькій області, обстріли населених пунктів із важкого озброєння з боку незаконних військових формувань залишилось без електро-, водо-, теплопостачання.

15 квітня в селі Нижні Торгаї, у місцевій загальноосвітній школі відбулися заходи з нагодите відкриття меморіальної дошки на честь загиблого учасника антитерористичної операції на Сході України Віталія Миколайовича Драньчінкова.

Впродовж року спільно з ініціативною групою проводилися зустрічі з  депутатами, виконкомами сільських рад та активістами  сіл району, з метою проведення  роз’яснювальної роботи щодо дотримання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Наприкінці лютого 2017 року представники від району, у складі делегації самоврядців Херсонщини відвідали  Хмельницьку область в рамках обміну досвідом зі створення і управління об’єднаними територіальними громадами та впровадження проектів місцевого розвитку.

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України стосовно роботи із зверненнями громадян, районною державною адміністрацією протягом  2017 року проводилася робота щодо кваліфікованого, неупередженого та всебічного розгляду питань, які порушувалися громадянами.

За рік до  районної державної адміністрації надійшло 312 звернень, які розглянуто без порушень термінів виконання.

Найбільш чисельною групою питань, які порушували громадяни у своїх зверненнях протягом  січня-грудня 2017 року, є  питання:

 • соціального захисту населення (виплата субсидії,  соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, виплати соціальної допомоги при народженні дитини, матеріальної допомоги на лікування, пільг для різних категорій громадян)  – 238 (або 76,2%),  за  2016 рік – 303 (або 72,4%);
 • житлово-комунального господарства та водозабезпечення – 22 (7%), за 2016 рік – 39 (9,3 %);

Протягом  2017 року до архівного  сектору Нижньосірогозької районної державної адміністрації звернулися 227 громадян передпенсійного та пенсійного віку із запитами про підтвердження  трудового стажу і розміру заробітної плати та про прийом і звільнення громадян з колгоспів і радгоспів. Працівниками архівного сектору було виконано 426 запитів соціально-правового характеру. Видано   довідки 11  громадянам, які отримують пенсії на пільгових умовах,  4 тематичних запитів по документам Національного архівного фонду (про майнові права на землю та про використання земельної ділянки, про  виділення в натурі земельних часток,  паїв).

Результати роботи районної державної адміністрації свідчать про виконання основних заходів та показників програми соціально-економічного розвитку району.

Голова районної

державної адміністрації                                                       П.С.Павлов

Інша мова