Розвиток людського капіталу на прикладі Херсонської області

Розвиток людського капіталу на прикладі Херсонської області

 

 

Рішення обл сесії 473

Програма «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району на  2017-2023 роки» на території Нижньосірогозького району діє з 2017 року, затверджена рішенням XVІІ сесії районної ради сьомого скликання № 400 від  23 травня 2017 року. На сьогодні розвиток людського капіталу стає стратегічною ціллю. Створення умов для розвитку людського капіталу передбачає доступну освіту, здатну забезпечити підготовку кадрів для ринку праці Нижньосірогозького району та самих кадрів соціальними гарантіями. Саме на формування людського капіталу, його розвиток та забезпечення кваліфікованими фахівцями і кадрами спрямована Програма. При формуванні людського капіталу не менш важливою проблемою є старіння кадрів та їх нестача, особливо на рівні сільських громад, зокрема педагогічних, медичних, працівників культури та агропромислового комплексу. Все це призвело до гострої потреби у кваліфікованих кадрах. Окремою проблемою є низький рівень життя населення та, як наслідок, неспроможність випускників шкіл, особливо сільської місцевості, сплачувати за здобуття вищої освіти. На сьогодні потреба в кадрах відчувається на всіх рівнях : районному, сільському. Саме тому впровадження регіонального замовлення на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей є найважливішою складовою у формуванні  людського капіталу району.

Програма реалізовується в один етап – з 2017 по 2023 роки. Досягнення мети Програми можливе шляхом:

 • фінансування підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок обласного, районного та сільських бюджетів для абітурієнтів із сільської місцевості.
 • надання у вищих навчальних закладах області якісної освіти випускникам шкіл за результатами ЗНО за рахунок коштів обласного, районного та сільських бюджетів з подальшим працевлаштуванням їх за місцем проживання.
 • надання соціально-незахищеним верствам населення якісних освітніх послуг у вищих навчальних закладах області за кошти обласного, районного , селищного та сільських бюджетів.

Фінансування та підготовка фахівців в обраних ВНЗ здійснюється на підставі укладання 5- сторонньої угоди цивільно-правового характеру між:

 • обласною державною адміністрацією;
 • районною державною адміністрацією;
 • виконкомом сільської, селищної ради;
 • навчальним закладом;
 • абітурієнтом або уповноваженою особою.

Однією з умов укладання угоди на навчання є обов’язковість відпрацювання випускником, фінансування здобуття вищої освіти якого було здійснено  в рамках Програми, не менше 3-х років на рівні сільської місцевості.

Пріоритет  при відборі місця роботи  буде надано сільській раді, де мешкає абітурієнт та від якої направлявся на навчання.

У рамках угоди на навчання кожна зі сторін бере на себе солідарну участь та відповідальність щодо формування людського капіталу. Зокрема районна державна адміністрація бере на себе гарантію щодо забезпечення  молодого фахівця першим робочим місцем, сільська рада бере зобов’язання по забезпеченню його житлом.

У 2016-2017 навчальному році за програмою «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району на 2017-2021 роки» вступило на навчання з числа випускників 11 класів дві особи:

 • випускниця Першопокровської ЗОШ І-ІІІ ст.- Попова Юлія Михайлівна навчається у Херсонському державному університеті за спеціальністю Початкова освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Загальна вартість освітньої послуги відповідно до 5-ти стороннього договору становить 40200,00грн., у тому числі по 10050,00 грн. за кожний навчальний рік. Всього виділено коштів на навчання за районною програмою 32935 грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету -20100 грн. та  сільського бюджету (Першопокровська сільська рада) – 10050 грн, кошти виділено на весь період навчання (4 роки).
 • випускниця Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ст. – Божко Олександра Олександрівна навчається у Херсонському державному університеті за спеціальністю Середня освіта (математика) – освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Загальна вартість освітньої послуги відповідно до 5-ти стороннього договору становить 43200,00грн., у тому числі по 10800,00 грн. за кожний навчальний рік.
 • Всього виділено коштів на навчання студентки за районною програмою 32936 грн., в тому числі за рахунок коштів районного бюджету -21600 грн. та  сільського бюджету (Нижньосірогозька  селищна  рада) – 10800 грн. кошти виділено на весь період навчання (4 роки).

 

 

У 2017-2018 році вступили на навчання за районною програмою 3 особи. З них Шокарєва Ю.В. випускниця Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів навчається у Бериславському педагогічному коледжі за спеціальністю «початкове навчання» (перераховано кошти за весь період (3 роки) навчання – з  райбюджету в сумі 17346 грн. та  бюджету Степненської сільської ради  – 8034 грн..) Також у 2018 році вступили на навчання за програмою 2 особи  з числа учасників АТО. На навчання  демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО  перераховано кошти на навчання:

 • Ружицького О.С.- 16500 грн. (11000 грн.- райбюджет, 5500 грн. перераховано з бюджету Нижньосірогозької селищної ради);
 • Морозова А.О.- 7800 грн. ( 5200 грн.- райбюджет, 2600 грн. перераховано  з бюджету Нижньосірогозької селищної ради). Кошти перераховані за весь період навчання демобілізованих учасників АТО.

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації                                                       Л.Д. Стадніченко

Інша мова