Заробітна плата та зайнятість населення

Управлінням дійснюється постійний моніторинг стану оплати праці та своєчасної виплати заробітної плати. За статистичними даними середньомісячна заробітна плата штатного працівника в районі за ІІІ квартал 2019 року становить 7841,00 грн, що дорівнює 93,2 % до середньообласного показника (8410,00 грн) та у 1,9 раз вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).

З метою посилення державного контролю за своєчасністю і повнотою оплати праці в районі діє тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, у січні проведено 1 засідання тимчасової комісії, на якому було розглянуті питання щодо підприємств району, які нараховують заробітну плату у розмірі нижче мінімальної заробітної плати; 7-ми субʼєктам господарської діяльності надані відповідні рекомендації  щодо недопущення виплати заробітної плати працівникам у розмірі менше мінімального рівня, визначеного законодавством.

За статистичними даними станом на 01 січня 2020 року та за оперативними даними станом на 01 лютого 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати в районі відсутня.

У звітному періоді проведено 1 засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, на якому було затверджені заходи по легалізації робочих місць та заробітної плати на 2020 рік; здійснено 1 рейд робочої групи, перевірено 6 роботодавців, виявлено 7 нелегальних працівників, працевлаштовано 7 осіб.

Відповідно до інформації органів Пенсійного фонду в районі за січень-листопад 2019 року 114 осіб працевлаштовані на новостворені робочі місця.

У поточному періоді продовжувалася робота з розвитку соціально-трудових відносин, у тому числі шляхом укладання колективних договорів. За січень укладено та зареєстровано 1 колективний договір. Станом на 01 лютого 2020 року в районі чинні 87 колективних договорів, укладених на підприємствах, установах та організаціях, якими охоплено 1409 працівників.

Інша мова