Липень

Звіт
про роботу апарату Нижньосірогозької райдержадміністрації; відділу  містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Нижньосірогозької районної державної адміністрації   та   відділу з питань надання адміністративних послуг та цивільного захисту районної державної адміністрації (не є юридичними особами публічного права) за липень 2020 року

Протягом липня 2020 року апарат районної державної адміністрації здійснював роботу відповідно до затверджених планів та заходів.

Організаційно-контрольна робота та діловодство

Протягом липня поточного року до районної державної адміністрації надійшло 270 документів, з них: 24 розпорядження, 11 доручень голови обласної державної адміністрації та 235 листів.

Видано 28 розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності, всі вони оприлюднені на Офіційному сайті органів влади району у рубриці «Розпорядження».

До обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та обласних і районних служб протягом місяця направлено 44 ініціативних листа.  Видано 2 документа з грифом «ЗАТВЕРДЖУЮ». За підсумками апаратних нарад при голові районної державної адміністрації та нарад з сільськими, селищним головами підготовлено та зареєстровано 5 доручень.

Підготовлено та проведено 1 засідання колегії районної державної адміністрації, за підсумками видано 2 розпорядження голови районної державної адміністрації, оформлено відповідний протокол, який внесено до електронної бази протоколів засідань колегії районної державної адміністрації та висвітлено на Офіційному сайті органів влади району у рубриці «Колегії».

За звітний період здійснювався контроль за виконанням 505 розпорядчих документів, що на 129 документів менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (або 20,3 %). Порушень терміну виконавської дисципліни протягом звітного періоду не встановлено.

Районною державною адміністрацією в установленому порядку здійснюється облік запитів на інформацію. Так, у липні поточного року до районної державної адміністрації надійшов 1 інформаційний запит. Всі запити було розглянуто, задоволено та забезпечено інформування запитувачів у встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» термін.

Усні запити, запити по телефону не надходили, особи з обмеженими фізичними можливостями не зверталися, проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, що підлягають обговоренню  не було.

Інформація в системі обліку публічної інформації оновлюється щодня.

Щомісяця оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на інформацію.

Звіти про результати розгляду запитів на інформацію щомісяця оприлюднюються на Офіційному сайті органів влади району у рубриці «Звіти про надходження запитів на інформацію».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних щомісяця забезпечується систематичне й оперативне оприлюднення інформації  у формі відкритих даних.

Забезпечено підготовку календаря основних заходів районної державної адміністрації на травень, аналізу календаря основних заходів на серпень 2020 року.

Протягом липня місяця відповідно до календаря основних заходів Нижньосірогозької  районної державної  адміністрації  було проведено 4 наради, 11 засідань дорадчих органів, 1 засідання колегії, 15 інших заходів (13 зустрічей голови районної державної адміністрації з громадами рад району та 2 перевірки здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомами рад району) ; проведено додатково до плану 7 засідань комісій, 4 наради, 18 інших заходи (зустріч з громадськими організаціями, зі спортивним активом, з колишніми керівниками  виконавчої влади; 4 комісійних обстеження ринку, 3 обстеження дошкільних закладів щодо дотримання протиепідемічних заходів; 7 обговорень перспектив розвитку громад, робоча поїздка з метою моніторингу об’єктів в рамках програми «Велике Будівництво»); представники районної державної адміністрації взяли участь у 14 заходах в режимі он-лайн (4 обласних селекторних нарадах, 3 нарадах, 3 вебінарах, 3 засіданнях регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, засіданні колегії обласної державної адміністрації).  Загалом за місяць проведено 8 нарад, 18 засідань дорадчих органів, 1 засідання колегії, 33 інших заходів. Не проведено з об’єктивних причин 2 засідання комісії (1 – у зв’язку з відсутністю заяв, 1 – у зв’язку з розглядом питання на нараді).

Забезпечено узагальнення та підготовку звіту про роботу апарату районної державної адміністрації за червень 2020 року; аналіз виконання районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки, виконання  районної програми висвітлення діяльності Нижньосірогозької районної державної адміністрації та Нижньосірогозької районної ради на сайті «Нижньосірогозький район Херсонської області. Офіційний сайт органів влади району на 2017 – 2021 роки та підготовку довідок на розгляд постійних комісій районної ради.

Протягом липня здійснювався щоденний моніторинг суспільно-політичної ситуації у Нижньосірогозькому районі за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, засобів зв’язку та готувалися щоденні щомісячна аналітичні довідки для звітування до Управління суспільних комунікацій обласної державної адміністрації.

        Проводився моніторинг стану виконання районної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки, заходами якої передбачено створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства. Протягом липня у рамках плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік проведено 35 консультацій з громадськістю, з них 3 громадських слухання; 1 – засідання за «круглим столом», 14 – у форматі зустрічей з громадськістю, зборів; 9 – в формі електронних консультацій (публікації на офіційному сайті органів влади району); 1 – в форматі засідань громадської ради, інших консультативно-дорадчих органів; 7 – у форматі інших заходів за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)

Забезпечено організацію зустрічі голови районної державної адміністрації з керівниками громадських організацій району.

Забезпечено висвітлення діяльності Нижньосірогозької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів; інтеграцію суспільно-важливої, соціально значимої інформації в інформаційне середовище району; оприлюднення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів; наповнення офіційного сайту органів влади району, сторінки  райдержадміністрації у фейсбук, сторінки у Фейсбук «Антикризовий штаб Нижньосірогозького району». За липень місяць було підготовлено та опубліковано на офіційному сайті органів влади району 99 новин та даних статичних розділів; на сторінці  райдержадміністрації у фейсбук 132 новини.

Кадрова робота

Протягом липня 2020 року робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації провадилась відповідно до вимог чинного  законодавства та нормативно – правових актів, що регулюють питання вступу та проходження державної служби, направлена на постійне вдосконалення системи добору кадрів, формування кадрового потенціалу, спроможного забезпечувати виконання завдань, що стоять перед районною державною адміністрацією.

            Так, станом на 31 липня 2020 року гранична чисельність працівників районної державної адміністрації складає 49 одиниць: 14 –  в апараті та 35 – у  структурних підрозділах. Структура  районної   державної  адміністрації  складається з апарату та 8 структурних підрозділів, з них 6 зі статусом  юридичних осіб публічного права. Фактично  працює 48 осіб (2 осіб працюють на 0,5 штатного розпису), з них на посадах державної служби – 43 державних службовців.

Протягом липня 2020 року  в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації  постійно здійснюється контроль щодо виконання затвердженого графіку відпусток на 2020 рік. Так, всі  працівники  районної державної адміністрації ознайомлюються з повідомленням про початок відпустки за два тижні до запланованої дати.

Станом на 31 липня 2020 року з кадрових питань видано 4 розпорядження голови районної державної адміністрації та 12 наказів керівника апарату районної державної адміністрації. Керівники  структурних підрозділах районної державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права затверджують власні накази в межах своїх повноважень.

Мобілізаційна і оборона робота та стан роботи зі зверненнями громадян

Протягом звітного періоду головним спеціалістом з питань оборонної, мобілізаційної роботи та звернень громадян апарату районної державної адміністрації забезпечувалось виконання запланованих та позапланових заходів, пов’язаних з оборонною, мобілізаційною роботою, веденням секретного діловодства та зверненнями громадян.

03 липня 2020 року забезпечено підготовку до проведення засідання експертної комісії з питань державної таємниці районної державної адміністрації щодо перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, які надійшли до районної державної адміністрації та розроблені в ній протягом ІІ кварталу 2020 року; про розгляд секретних документів районної державної адміністрації, не внесених до Національного архівного фонду, які підлягають знищенню.

08 липня 2020 року забезпечено підготовку до проведення засідання постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян районної державної адміністрації

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 24    звернень громадян. З них  8    звернень – поштою; 16    звернень надійшло до голови райдержадміністрації на особистий прийом громадян.На  9   звернень надано роз’яснення, 10  – вирішено позитивно, 5– знаходиться у стадії виконання. Крім того із 5  звернень, які надійшли у червні 2020 року, але в липні поточного року знаходились у стадії виконання: 2- вирішено позитивно, 3 –надано роз’яснення.Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 липня 2020 року № 158 у районній державній адміністрації, щомісяця у визначені дні, діє “гаряча» телефонна лінія. Протягом  липня 2020 року на «гарячу» телефонну лінію громадяни району не зверталися, що відповідає показнику відповідного періоду минулого року.

На засіданні районної комісії з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення розглядалися звернення громадян, що опинилися у скрутному становищі. У липні 2020 року з районного бюджету надано матеріальну допомогу 10  громадянам на загальну суму 19,1 тис. грн.

На комісію з питань надання матеріальної допомоги та пільг на житлово-комунальні послуги  військовослужбовцям та членам їх сімей надійшло 3 звернення про надання матеріальної допомоги, з них 2 особам надано допомогу на загальну суму 6,0 тис. грн, одне звернення у стадії вирішення.

16 липня 2020 року забезпечено підготовку до проведення засідання районної комісії з питань надання матеріального заохочення військовослужбовцям, призваним за контрактом до Збройних Сил України. З районного бюджету надано одноразове матеріальне заохочення 1 військовослужбовцю, призваного за контрактом до Збройних Сил України на загальну суму 3,723 тис. грн.

У районній державній адміністрації не зафіксовано порушень строків розгляду та порядку пересилання звернень громадян.

Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації та взаємодія з правоохоронними органами

Проведено юридичну експертизу 28 розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності та 4 розпорядження голови і 12 наказів керівника апарату з кадрових питань. Всього – 44 акта.

Організовано проведення комісії з перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації, які зареєстровані в органах юстиції. Оформлено висновок даної комісії.

Проконтрольовано хід проведення перевірки відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади виконання виконкомами Новоолександрівської та Верхньосірогозької сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Відповідно до частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» та підпункту 2 пункту 4 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закон України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 року № 19, підготовлено звітування щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (особи на яку покладено виконання вказаних обов’язків) та щодо її функціонування.

  З метою відстеження строків та порядку виконання договірних умов переглянуто діючі договори, угоди (контракти). За результатами перегляду встановлено, що у липні місяці строк дії договорів не закінчується.

Розглянуто та проведено правову експертизу проектів 3 договорів, стороною в яких є районна державна адміністрація. Підготовлено особисто 2 проекти договорів.

Взято участь у судовому засіданні по справі щодо визнання права на земельну частку (пай) при спадкуванні.

Розглянуто та опрацьовано 7 клопотань, листів, (заяв), які надійшли до районної державної адміністрації з правових та земельних питань,  по  яким підготовлено відповідні документи, відповіді заявникам або надано інформацію. Взято участь у підготовці (співвиконання) відповіді на 2 звернення.

В рамках консультативно-роз’яснювальної роботи надано роз’яснення з правових питань виконкомам Братської та Сірогозької сільських рад.

Ведення Державного реєстру виборців

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації в липні 2020 року забезпечено ведення  персоніфікованого обліку виборців в АІТС “Державний реєстр виборців”, здійснення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру.

За звітний період проведено 1 планове періодичне поновлення  персональних даних Державного реєстру виборців. В зв’язку із змінами у виборчому законодавстві, у двох суб’єктів надання відомостей додалися додаткові форми подань. Від суб’єктів надання відомостей отримано 32 подання з 67 відомостями або повідомленням про відсутність відомостей за відповідними формами, з них відповідно: від Нижньосірогозького РС УДМС України в Херсонській області – 1/6, відділу ДРАЦС – 1/1, органів реєстрації – 14/42, Нижньосірогозького районного суду – 1/3, сільських та селищної рад – 14/14, управління соціального захисту населення райдержадміністрації – 1/1.

Всі відомості отримано своєчасно, перевірено на відповідність електронних файлів до паперових носіїв, опрацьовано через програму Check Form та завантажено до програми.

 За документами періодичного поновлення та опрацювання відповідей на запити завантажено 36 відомостей, з них: 6 – ініціативні. Опрацьовано записів періодичного поновлення -152, з них: включено до наказів – 126, до звернень засобами АІТС – 7, встановлено відмову — 19. Результати опрацювання: включено до Реєстру – 9,  внесено зміни до Реєстру – 117. Проставлено 114 власних висновків, сформовано 17 пошукових запитів по персональним даним виборця та 52 системних звітів. Опрацьовано 2 кратних включення виборців.

  За звітний період всього опрацьовано 188 записів, з них щодо: зміни ідентифікаційних та службових даних (крім відмітки “вибув”) – 30, змін виборчої адреси та встановлення відмітки “вибув” -102, включено нових записів – 9, знищено записів – 28, відхилено та відмовлено – 19.

Забезпечено ведення обліку змін довідника виборчих дільниць на постійній основі, прив’язку нововведених до адресного реєстру будинків до постійних виборчих дільниць, внесення змін до підсистеми ГІС АІТС ДРВ.

На виконання постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року №116, було зібрано додаткові відомості, плани-схеми приміщень для голосування та завантажено їх  в картки звичайних виборчих дільниць на постійній основі.

    Здійснено моніторинг матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць.

     Проводяться  підготовчі роботи щодо перенесення виборчої дільниці №650384 в с.Новоолександрівка в іншу будівлю. Попередньо визначено приміщення в будівлі Новоолександрівської ЗОШ, проведено його обстеження, готується відповідне подання.

      Здійснено перевірки персональних даних виборців шляхом звернення до виборців та відповідних органів, закладів, установ, зазначених у ст.22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”: направлено запити до Нижньосірогозького РС УДМС України в Херсонській області – уточнення персональних даних – 2 ( 9 чол.),  встановлення громадянства — 1 (3 чол.) щодо уточнення реєстрації місця проживання  – до органів реєстрації Нижньоторгаївської сільської ради –  1( 2 чол.), Вербівської сільської ради — 1 (9 чол.).

  За підсумками періодичних поновлень персональних даних виборців та опрацювання запитів видано 36 наказів начальника відділу. Із них: щодо внесення запису до бази даних Реєстру – 6; знищення записів, строк збереження яких закінчився — 5 (більше 5 років); про внесення змін до персональних даних виборця в Державному реєстрі виборців – 10; зміни виборчих адрес за зверненнями відділів ведення – 5; внесення службової відмітки про вибуття — 6, усунення кратних включень -1, зміни у виборчих адресах при змінах у геонімах/будинках –  2, знищення запису про осіб, які не є вибоцями.

    Здійснювався постійний контроль за інженерно-технічними та організаційними заходами виконання плану робіт комплексної системи захисту інформації.

  Забезпечувалося щоденне ознайомлення з інформаційними матеріалами на порталі Державного реєстру виборців. Фахівці відділу опрацьовують Виборчий кодекс України, Закон України «Про Державний реєстр виборців» із змінами, постанови Центральної виборчої комісії.

       Підготовлено та розміщено на сайті районної державної адміністрації та на сторінці у мережі Фейсбук інформаційно-роз’яснювальні матеріали з питань виборчого законодавста в межах компетенції відділу.

   Відповідно до додаткових обов’язків покладених на спеціаліста відділу, забезпечено обслуговування комп’ютерної техніки апарату та структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права, селекторних нарад, забезпечення роботи комп’ютерної мережі. Проводилися підготовчі заходи до проведення онлайн-конференції з сільськими та селищною радами району.

Фінансово-господарське забезпечення

Розроблено та затверджено паспорти бюджетних програм місцевого бюджету розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів та зміни до них. Складено первинні бухгалтерські документи. Розроблено меморіальні  ордери.

Нараховано заробітну плату працівникам апарату районної державної адміністрації.

        Відповідно до вимог статті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності та пункту 14 Розділу 1 Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року №44 надано бюджетну звітність про виконання кошторисів за квітень 2020 року в АС «Є-Звітність».

Забезпечено подання щомісячної  звітності про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску щомісяця до 20 числа.

       Набрано та внесено звітність та договори в програмне забезпечення Е-DATA «Єдиний веб-портал ».

       В програмному забезпеченні «Фіндокументи»  набрано та підготовлено платіжні документи на перерахування заробітної плати та податків, на перерахування документів по місцевому  та державному бюджетах  щомісячно до 15 числа. Сформовано та набрано документи по кошторисах та довідках про зміни по місцевому бюджету, як розпорядники бюджетних коштів при коригуванні бюджету та проведенних рішеннях сесій районної ради щомісяця  до 25 числа 2020 року.

         Складено та сформовано банківські документи та належні документи для проведення розрахунків з дебіторами та кредиторами до Управління Державної казначейської служби України у Нижньосірогозькому районі.

        За січень-липень 2020 року профінансовано районні програми на суму 322144,76 грн., в тому числі за КПКВ:

0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет» – 130089,19 грн.;

0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» – 2333,00 грн.;

0217463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів» – 6072,12 грн.;

0218110 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» – 65273,45 грн.;

0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» – 42177,00 грн.;

0218420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» – 76200,00 грн.

                  Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Нижньосірогозької районної державної адміністрації     

Протягом звітного періоду Відділом було здійснено:

14 липня 2020 року під час апаратної наради з  керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб, установ та організації заслухано звіт Відділу за перше півріччя 2020 року (про стану водозабезпечення; ремонту доріг; стану узбіч доріг (їх покосу, своєчасного прибирання сміття), зупинок, дорожніх знаків).

У галузі містобудування та архітектури:

Надавались рекомендації стосовно порядку оформлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування.

За звітний період всього надано 9 висновків: 4 – про погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам; 2 – про погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду; 2 – про  погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення; 1 – про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних   ділянок  комунальної  власності.

Здійснено моніторинг стану розроблення містобудівної документації.

У галузі будівництва:

Щодня проводиться моніторинг стану реалізації об’єктів будівництва в рамках реалізації державної програми «Велике будівництво» у Нижньосірогозькому районі.

09, 16 та 31 липня 2020 року на сайті Державного Фонду регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Забезпечено оновлення фотоматеріалів стану реалізації проєкту з реконструкції існуючої будівлі гуртожитку під дитячий садок на 40 місць в с. Першопокровка Нижньосірогозького району Херсонської області.

Здійснено аналіз дії районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки.

Проведено моніторинг залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

23 липня 2020 року проведено засідання робочої групи з відбору проектів у галузях освіти, медицини, культури, які можливо реалізувати у 2021 році за рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку та державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку на території Нижньосірогозького району.

Опрацьовано та Департаменту розвитку територій надані пропозиції для участі в конкурсному відборі проектів, що можуть  реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році в рамках національної програми «Велике будівництво».

У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

Здійснено аналіз стану питного водопостачання населених пунктів району.

Проведено моніторинг тарифів за водопостачання та водовідведення в населених пунктах району.

Проведено аналіз сплати населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

Забезпечено збір та узагальнення інформації щодо оснащення житлових та не житлових будинків вузлами комерційного обліку.

Здійснено моніторинг заборгованості з різниці між фактичними витратами та тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення та бюджетних установ.

Проведено аналіз стану якості питної води в районі відповідно гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною.

Опрацьовано звернення громадянки села Дальнє щодо відсутності водопостачання у помешканні. За результатами роботи громадянці надані відповіді та рекомендації.

02 липня 2020 року забезпечено участь  у робочій  нараді  з  проблемних  питань  використання «Балки Великі Сірогози».

16 липня 2020 року забезпечено участь у нараді при голові районної державної адміністрації з сільськими та селищним головами рад району, керівниками  комунальних підприємств, що здійснюють надання послуг з водопостачання населенню, на якій розглянуто питання про стан питного водопостачання населених пунктів району.

У сфері енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу:

Проведено аналіз стану впровадження заходів з енергозбереження в загальноосвітніх закладах.

Здійснено аналіз з реалізації заходів щодо енерго та ресурсозбереження закладів соціальної сфери району.

Проведено аналіз дії в районі програми «Часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2017 – 2021 роки».

Забезпечено збір та узагальнення інформації потреби в паливних дровах  для забезпечення об’єктів бюджетної сфери та населення Нижньосірогозького району відсутня.

У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

Здійснено моніторинг проведення заходів з благоустрою населених пунктів району та належного утримання територій району.

Проведено аналіз стану розробки та затвердження Схем санітарного очищення та Правил благоустрою населених пунктів району.

Проводиться роботи з СКП щодо розробки паспортів місць видалення відходів.

Забезпечено підготовку документів та участь у заслуховуванні сільських голів та керівників сільських комунальних підприємств протягом липня 2020 року щодо  перспектив розвитку у 2020-2022 роках громад, стану СКП та повноти вжиття заходів з наповнення відповідних місцевих бюджетів.

У галузі управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення

Постійно проводиться моніторинг стану дорожнього покриття доріг загального користування місцевого значення.

Здійснено моніторинг проведення заходів з покосу узбіч доріг загального користування державного та місцевого значення та прибирання автобусних зупинок.

Щодня проводиться моніторинг стану проведення тендерних закупівель та аукціонів на виконавця робіт з ремонту дорожнього покриття.

  • 10 липня 2020 року проведено засідання постійно діючої комісії по контролю за роботою автотранспорту.

16 липня 2020 року забезпечено участь у нараді при голові районної державної адміністрації з сільськими та селищним головами рад району, керівниками  комунальних підприємств, що здійснюють надання послуг з водопостачання населенню, на якій розглянуто питання про ремонт автомобільних доріг місцевого значення.

У галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля:

Проведено моніторинг стану проведення робіт в сільських, селищній радах по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

Проведено перевірку здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузі житлово-комунального господарства,  транспорту і зв’язку виконкомами Верхньосірогозької та  Новоолександрівської сільських рад.

Також забезпечено підготовку та своєчасне надання контрольних документів, довідок, листів.

Відділ з питань надання адміністративних послуг та цивільного захисту районної державної адміністрації

У липні 2020 року  відділом  з  питань  надання адміністративних послуг та цивільного захисту районної державної адміністрації (далі – Відділ) було проведено  аналіз  виконання показників програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя 2020 року.

Підготовлено та подано до районної ради матеріали про схвалення проєкту змін та доповнень до програми соціально – економічного та культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік.

15 липня 2020 року Відділом було підготовлено та надано до Департаменту розвитку економіки ОДА інформацію щодо показників оцінки ефективності діяльності голів районних державних адміністрацій та міських голів міст обласного значення, затверджених у розпорядженні голови обласної державної адміністрації від 18 травня 2020 року  №  373 «Про запровадження проведення у 2020 році моніторингу та оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення» від Нижньосірогозького району.

16 липня 2020 року на підставі матеріалів, наданих Сірогозькою сільською радою, відбулось засідання  районної комісії з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, за результатами якого складений та затверджений Акт щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі по ТОВ «Сангай-3». Згідно Акту щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі від 16 липня 2020  року було надіслано лист директору ТОВ «Сангай-3»  від 24.07.2020 р. № 02-06-2419/0/20/613-103-2, з рекомендаціями провести відшкодування розміру збитків, завданих Сірогозькій сільській раді не пізніше, ніж протягом одного місяця після затвердження актів комісій.

Відділом було проведено збір оперативної інформації про хід проведення збирання ранніх зернових та зернобобових культур у районі. Згідно результатів проведення збирання ранніх зернових та зернобобових культур, на території району скошено 48802 га, або 100 % від плану, намолочено 132334 тони, середня врожайність склала 27,1 ц/га. Крім того, озимого ріпаку скошено на площі 2763 га, отримано валовий збір 5106 тонн з середньою урожайністю 18,5 ц/га. Інформація надавалась щовівторка та щосереди протягом липня до  Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації.

У липні 2020 року підготовлено двомовний друкований інвестиційний профіль Нижньосірогозького району з визначенням усіх інвестиційних майданчиків та перспективних проектів, які будуть реалізовуватись на території району та надано до  управління «Офіс обслуговування інвесторів» обласної державної адміністрації.

Згідно проведеного моніторингу, на території району знаходиться 16 вільних земельних ділянок для провадження інвестиційної діяльності.

10 липня 2020 року було проведено засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості, на якій розглянуто питання щодо нарахування заробітної плати у розмірі нижчої мінімальної заробітної плати на підприємствах району. Проведено моніторинг працевлаштування громадян та стан оплати праці на підприємствах району. Заборгованість по виплаті заробітної плати на території району відсутня.

 Станом на 01.08.2020 року 113 роботодавців району оформили та подали до районної філії документи на отримання допомоги по частковому безробіттю відповідно до Порядку на суму 640,0 тис. грн.

  Відповідно до доручення голови районної державної адміністрації  спеціалістами відділу  проведено моніторинг закупівель товарів та послуг, у тому числі і допорогових, за бюджетні кошти на території району. Інформацію щодо проведеної роботи було надано голові 24 липня 2020 року.

Протягом липня 2020 року  проведено  3  позачергові засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС.

Проведено моніторинг наявності засобів індивідуального захисту та медичного обладнання в закладах охорони здоров’я Нижньосірогозького району.

Протягом липня на території смт Нижні Сірогози комісією з залученням працівників районної державної адміністрації, селищної ради, поліції,  Держпродспоживслужби здійснювалися комісійні перевірки автотранспортних засобів ПрАТ «Нижньосірогозьке АТП-16542» та ПП Де-Луко М.Ф, та готовності 6 закладів дошкільної освіти, кафе, магазинів до роботи в період карантину. Здійснювались щочетвергові рейди на універсальний торгівельний комплекс ПП «Хортиця» щодо дотримання працівниками (продавцями) та населенням вимог карантинних заходів. Постійно проводиться попереджувально-роз’яснювальна робота з торговими об’єктами, установами.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-GoV-2» (зі змінами), спеціалістами відділу було підготовлено розпорядженням голови РДА від 30 липня 2020 року № 184, згідно якого  було продовжено на території району період встановленого карантину до 31 серпня 2020 року.

Постійно здійснювався моніторинг можливих надзвичайних ситуацій  пов’язаних з погіршенням негоди, моніторинг осіб, які повернулися з-за кордону та перебувають на самоізоляції.

Повідомлень про ушкодження закладів освіти та охорони здоров’я, приватних будинків не надходило. Звернень щодо постраждалих в наслідок ускладнення погодних умов до КНП «Центральна районна лікарня» не надходило. Особи, хворі на коронавірусну інфекцію COVID-19, не виявлені.

Станом на 01.08.2020 р. до сектора з питань надання адміністративних послуг надійшло 1204 звернення по наданню послуг, надано 1223 послуги, відмовлено 3 особам, надано консультацій 1215. В районі запроваджено роботу через систему iGov. Але звернень у електронному форматі не надходило.

Керівник  апарату
районної державної адміністрації                                                            Володимир КИШКАНЬ

Інша мова