Перелік послуг та основні завдання структурних підрозділів органу

Додаток 3

Перелік послуг та основні завдання, що надаються структурними підрозділами Нижньосірогозької районної державної адміністрації

  

Управління економіки, агропромислового та регіонального розвитку

Основними завданнями управління є реалізація:

– державної політики економічного і соціального розвитку;

– державної цінової політики;

– державної політики у сфері транспорту;

– державної регіональної політики;

          – державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

           – державної політики з питань розвитку підприємництва та державної регуляторної політики;

          – державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

– єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

– державної політики у розвитку галузей агропромислового комплексу на території району;

          – державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

Перелік послуг, що надаються управлінням:

– державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;

– державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа;

– державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня            2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації;

– державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації;

– державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування);

– державна реєстрація фізичної особи — підприємця;

– державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу — підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи —підприємця;

– державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;

– державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи;

– державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;

– державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи;

– державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи;

– державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи;

– державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

– державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

– державна реєстрація символіки;

– державна реєстрація змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

– державна реєстрація втрати чинності символіки;

– державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

– державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

– надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи — підприємця);

– державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

– державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно;

– державна реєстрація обтяжень нерухомого майна;

– взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

– внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– скасування рішення державного реєстратора;

– надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення);

– оформлення та видача паспорта громадянина України;

– оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;

– вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

– видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

– державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

–  внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

– державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

– виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

– Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

 3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру;

– видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

– видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

– видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

– видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

– видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі;

– видача висновку про погодження документації із землеустрою;

– видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності;

– видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності;

– видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок;

– видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення;

– видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо ;

– видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

– видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;

– видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин;

–  реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

– реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації;

– видача дозволу на виконання будівельних робіт;

– видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

– видача висновку державної екологічної експертизи;

– видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

– видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

– реєстрація декларації про відходи;

– видача дозволу на спеціальне водокористування;

– видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

– видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача;

– видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;

– видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток);

– видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин ;

– видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):

1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів;

– видача експлуатаційного дозволу;

– видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;

– погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

–  видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

– видача дозволу на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

– погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг;

– видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

– погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

– видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);

– підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій);

– державна реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів;

– видача (обмін) посвідчень водія;

– державна реєстрація актів цивільного стану;

– видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України;

– видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

– надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

– надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;

– надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;

– призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

– прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

– видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

– видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

– Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

1) відмови від майнових прав підопічного;

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного;

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна;

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа;

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі;

– видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

 1) відмови від майнових прав підопічного;

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного;

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна;

– надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– надання державної допомоги:

1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

2) при народженні дитини

3) при усиновленні дитини

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5) на дітей одиноким матерям

– надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

– надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами;

– надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

– надання державної соціальної допомоги на догляд;

– компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги;

– надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку;

– надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

– призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів;

– призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам;

– призначення одноразової компенсації:

 1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

– призначення грошової компенсації:

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам;

2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки;

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів;

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

– видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів);

-видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем;

-видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;

– видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату;

– установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:

1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

4) учасникам війни

5) інвалідам війни

6) особам, які постраждали від торгівлі людьми

7) інвалідам та дітям-інвалідам

– забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання;

2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни;

3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам.

Управління соціального захисту населення

Основними завданнями управління є:

–   забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

– організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

–   забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї;

– забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

–  призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

–  організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

–  розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

–  забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

–  реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

–  здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

–  розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

Перелік послуг, які надаються  управлінням:

 

–  державна допомога сім’ям з дітьми:

– допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

– допомога при народженні дитини;

– допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

– допомога на дітей одиноким матерям;

– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

– компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги;

– державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

– тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

–  державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

– державна допомога непрацездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи або особою похилого віку, яка досягла  80-річного віку;

– щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

– житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

– видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»; 

– адресна грошова допомога на придбання твердого палива і скрапленого газу;

– одноразова грошова допомога постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам;

– матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

– компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

– одноразова матеріальна допомога мешканцям району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету;

– одноразова  матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам;

– компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та  на транспортне обслуговування;

– компенсація вартості санаторно-курортного лікування та забезпечення санаторно-курортним путівками осіб  пільгових категорій;

– видача направлень для надання реабілітаційних послуг;

– видача направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення;

– видача путівок до будинків-інтернатів ;

– видача посвідчень та талонів на проїзд пільговим категоріям населення;

– забезпечення путівками до ДПУ «МДЦ «Артек»;

– забезпечення путівками до позаміських дитячих таборів дітей пільгових категорій;

– повідомна реєстрація колективних договорів.

Фінансове управління

Основними завданнями управління є:

– забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

– розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

– підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання  таких документів  на розгляд районної державної адміністрації;

– забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

– проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово – економічного стану району, перспективи його подальшого розвитку;

– розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

– здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

– здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства

Основним завданням відділу є:

У сфері містобудування та архітектури:

– забезпечення реалізації    державної    політики    у   сфері містобудування та архітектури на території району;

– підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

– внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

– підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

– здійснення моніторингу:

1) реалізації схеми планування території району;

2) стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

3) забудови та іншого використання територій;

– сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

– внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

– забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом “б” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

– у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

– координація діяльності:

1) суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

2) підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

–  надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

– надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

– надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

– оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

– надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

– забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;

– забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

– співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

– інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

– організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

– сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

– забезпечення в межах своїх повноважень охорони,  контролю  за використанням     пам’яток     архітектури    і    містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

– інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У галузі будівництва:

– бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

– розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об’єктів;

– бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

– здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

– бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

– бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

– бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

– бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

 – надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

– розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо.

У сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

– забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

– розробляє і реалізує місцеві програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

– взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

– проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

– надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

– реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

– розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

– забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві;

– вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

– розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

– здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

– організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

– розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

– забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

– здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

– розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

– бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

– інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

– бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”;

– здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

– надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

– надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

Д) у сферах  цивільного захисту:

– участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;

– організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

– здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

Відділ освіти, молоді та спорту

Основними завданнями відділу є:

–  участь у забезпеченні реалізації на території  району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, молоді, фізичної культури та спорту;

– забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

– визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

– створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку,  педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту;

– створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

– забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

– здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

– координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

– управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

– здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації;

– забезпечення моніторингу у сфері освіти;

– сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам району;

– сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

– забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

– сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

– організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

– сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського  руху;

– забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

– сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

– сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

– участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

Сектор культури і туризму

Основними завданнями відділу є:

– забезпечення на відповідній території реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини, туризму;

– здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії;

– забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;

– сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів,підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на відповідній території;

– створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва організація її матеріально-технічного забезпечення;

– розробка та практична реалізація механізму взаємодії з Нижньосірогозьким Будинком творчості дітей та юнацтва з питань розвитку туризму в районі, а також з іншими організаціями незалежно від їх відомчого підпорядкування, форм власності, що приймають на відпочинок та лікування, організовують екскурсії та подорожі на території області, з районною державною адміністрацією;

– координація діяльності всіх туристичних закладів, установ, організацій, що приймають на відпочинок на території району.

 Перелік адміністративних послуг, які надаються сектором:

– погодження на відчуження або передачу пам`яток місцевого значення їхнім власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

Служба у справах дітей

Основними завданнями служби є:

– реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

– розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

– координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

– забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

– здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

– ведення державної статистики щодо дітей;

– ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

– визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

– забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

– забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

– забезпечення виконання актів та доручень Президента України з питань державної кадрової політики.

Архівний відділ

Основними завданнями відділу є:

– забезпечення реалізації державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території району;

– здійснення управління архівною справою і діловодством на території району, координація діяльності державних органів , органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та / або юридичними особами приватного права ( приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;

– внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання  цих документів, а також  використання відомостей, що в них містяться;

– проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду  в практику діяльності архівних установ;

– здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Перелік послуг, які надаються відділом:

– виконання запитів соціально-правового характеру (надання архівних довідок, копій, витягів на запити юридичних осіб та заяв громадян);

– приймання на довгострокове зберігання і облік документів Національного архівного фонду та документів з особового складу від ліквідованих підприємств, установ та організацій, зареєстрованих у районі;

– видача документів у тимчасове користування за межі архівного сектору.

 

П.С. Павлов

Інша мова