Перелік послуг та основні завдання структурних підрозділів органу

Перелік послуг та основні завдання, що надаються структурними підрозділами Нижньосірогозької районної державної адміністрації

 

Управління соціального захисту населення

 

Основними завданнями управління є:

–   забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

– організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

–   забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї;

– забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

–  призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

–  організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

–  розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

–  забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

–  реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

–  здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

 

–  розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

Перелік послуг, які надаються  управлінням:

–  державна допомога сім’ям з дітьми:

– допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

– допомога при народженні дитини;

– допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

– допомога на дітей одиноким матерям;

– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

– компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги;

– державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

– тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

–  державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

– державна допомога непрацездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи або особою похилого віку, яка досягла  80-річного віку;

– щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

– житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

– видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

– одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

– адресна грошова допомога на придбання твердого палива і скрапленого газу;

– одноразова грошова допомога постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам;

– матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

– компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

– одноразова матеріальна допомога мешканцям району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету;

– одноразова  матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам;

– компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та  на транспортне обслуговування;

– компенсація вартості санаторно-курортного лікування та забезпечення санаторно-курортним путівками осіб  пільгових категорій;

– видача направлень для надання реабілітаційних послуг;

– видача направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення;

– видача путівок до будинків-інтернатів ;

– видача посвідчень та талонів на проїзд пільговим категоріям населення;

– забезпечення путівками до ДПУ «МДЦ «Артек»;

– забезпечення путівками до позаміських дитячих таборів дітей пільгових категорій;

– повідомна реєстрація колективних договорів.

 

Фінансовий відділ

 

Основними завданнями відділу є:

– забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

– розроблення в установленому порядку проєкту районного бюджету;

– підготовка розрахунків до проєкту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання  таких документів  на розгляд районної державної адміністрації;

– забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

– проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово – економічного стану району, перспективи його подальшого розвитку;

– розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

– здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

– здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

 

Основним завданням відділу є:

 

У сфері містобудування та архітектури:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

– підготовка рішень щодо планування територій на регіональному
(схема планування території району) та місцевому рівнях;

– внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і
затвердження схеми планування території району;

– здійснення моніторингу: реалізації схеми планування території району;
стану розроблення, оновлення містобудівної документації на
регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району,
генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні
плани територій); забудови та іншого використання територій.

– сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної
документації населених пунктів району;

– внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування
щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів
населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

– підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови
територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

– у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної
документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій
щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

– координація діяльності: суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

– надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки;

– надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

– надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо
розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів
району;

– оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності;

– надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого
самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

– забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;

– забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання,
обліку та використання архівних документів, містобудівної документації,
топографо-геодезичних матеріалів;

– співпраця з органами державного архітектурно-будівельного
контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

– інформування населення про плани розміщення на території району
найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних
комплексів;

– забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за
використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-
паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

– інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені
законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

У галузі будівництва:

– бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань:
будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного
житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських
забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації
проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі
визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

– розробляє проєкти комплексних регіональних програм будівництва,
утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

– здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих
та незавершених будівництвом об’єктів;

– бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
– здійснює моніторинг проєктування та будівництва об’єктів в рамках
реалізації проєктів державного значення;

– бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження,
запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних
показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження
екологічно безпечних технологій;

– бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із
забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проєктуванні,
будівництві та реконструкції будинків і споруд;

– бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за
рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та
місцевому бюджетах для відповідної території;

– розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів
держадміністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у
межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції
забезпечує складання переліків проєктів будов, титульних списків будов,
проєктно-вишукувальних робіт тощо.
У сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

– забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

– розробляє і реалізує місцеві програми, приймає участь у
розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

– взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання
житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх
повноважень;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної
адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні
послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної
адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері
житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

– проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на
житлово-комунальні послуги;

– надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів
житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за
надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції
структурного підрозділу;

– реалізує державну політику з питань формування й утримання
житлового фонду соціального призначення;

– розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування
щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації
державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському
віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та
установ.
У сфері енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу:

– забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з
енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності
та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві;

– вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на
підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства
та наявного житлового фонду засобами обліку згідно із загальнодержавними та
регіональними програмами;

– розробляє і реалізує місцеві програми з енергозбереження,
впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-
енергетичних та вторинних ресурсів та бере участь у розробленні і реалізації
державних цільових програм у цій сфері;

– здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

– організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на
забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий
період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і
ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового
господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

– бере участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел
енергії;

– сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій.
У сфері питної води та питного водопостачання:

– розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та
питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та
регіональних програм у цій сфері;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної
адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій
сфері правил і норм;

– забезпечує виконання правил і норм користування системами
питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та
об’єктів централізованого питного водопостачання;

– здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання
та водовідведення;

– розробляє і забезпечує реалізацію проєктів зон санітарної охорони
джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;
У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими
відходами, галузі поховання:

– бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних
програм благоустрою населених пунктів;

– інформує населення про здійснення заходів з благоустрою
населених пунктів;

– здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів,
квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з
побутовими відходами, галузі поховання;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної
адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням
законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

– надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів,
створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного
збирання корисних компонентів цих відходів;

– надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації
місць поховання;

– забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної
адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за
дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних
документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.
У сфері інфраструктури:

– аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту та зв’язку
району, бере участь у визначенні пріоритетів та готує голові
райдержадміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку
району та організації надання послуг, підвищення їх якості та
конкурентоспроможності;

– готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і розвитку галузей
транспорту та зв’язку і вживає заходів для їх реалізації;

– аналізує потреби району в перевезенні автомобільним транспортом,
у послугах поштового зв’язку, телекомунікаціях та визначає відповідність їх
нормативним показникам;

– бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення
сприятливих умов для надання транспортних послуг та послуг поштового
зв’язку;

– бере участь у формуванні напрямів діяльності райдержадміністрації
щодо підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у роботі
комісії з питань безпеки руху;

– спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації
подає пропозиції щодо потреби в коштах для покриття витрат за надані послуги
транспорту пільговим категоріям населення;

– аналізує та готує інформацію про фактичне відшкодування
приватним перевізникам коштів на перевезення населення пільгових категорій;

– бере участь у формуванні транспортної мережі району;

– здійснює аналіз та підготовку пропозицій щодо регулювання
(встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які
працюють у звичайному режимі руху в міжміському та приміському
внутрішньообласному сполученні;

– здійснює організацію пасажирських перевезень на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території району, згідно з чинним законодавством та нормативними актами, що
регулюють роботу автомобільного транспорту загального користування;
– здійснює формування автобусної маршрутної мережі та ведення
реєстру приміських автобусних маршрутів загального користування, що не
виходять за межі території району;

– організовує роботу щодо задоволення потреб населення у
регулярних перевезеннях з урахуванням пропозицій громадян, підприємств,
установ, організацій і перевізників. Надає на Затвердження паспорти нових
автобусних маршрутів регулярних перевезень на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

– забезпечує організацію та проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території району;

– визначає об’єкти конкурсу з мережі автобусних маршрутів
загального користування, що не виходять за межі території району, та/або їх
оборотних рейсів;

– розробляє та подає на затвердження умови конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі району;

– готує до укладання з автомобільним перевізником – переможцем
конкурсу договори про організацію перевезень пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району,
здійснює контроль за їх виконанням.
У галузі управління автомобільними дорогами загального
користування місцевого значення:

– надає пропозиції щодо : формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства; організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; фінансування та розвитку мережі автомобільних доріг загального
користування місцевого значення;

– здійснює аналіз на районному рівні інформації про стан
автомобільних доріг загального користування та безпеки дорожнього руху;

– складає переліки об’єктів на ремонт та утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення.
У сфері інноваційно-інвестиційної політики, управління майном та розвитку підприємництва:

– здійснює аналіз діяльності підприємств малого та середнього
бізнесу, перспектив їх розвитку;

– здійснює аналіз ефективності існуючої інфраструктури підтримки
інноваційно-інвестиційної діяльності та розробляє пропозиції щодо її
удосконалення;

– координує діяльність органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо реалізації в районі державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності;

– приймає участь у підготовці, супроводі та відборі інвестиційних
проєктів у пріоритетних галузях економіки та наданню пропозицій до органів
виконавчої влади щодо впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-
кредитної підтримки суб’єктів господарської діяльності, які реалізують
(планують реалізувати) такі інвестиційні проєкти;

– здійснює перегляд регуляторних актів;

– бере участь у підготовці та розробці до видання навчально-
методичних, довідкових, інформаційних, рекламних та презентаційних
матеріалів, які сприятимуть розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності
області, розвитку малого підприємництва, дозвільної системи та регуляторної
політики;

– здійснює облік майна, що перебуває у спільній власності
територіальних громад;

– сприяє розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям,
які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проєктів,
виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів,
наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою
кадрів та інші.
У галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і
охорони довкілля:

– розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому
законом порядку програм раціонального використання земель, лісів;

– звітує про виконання регіональних екологічних програм;

– інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації.

 

 

Сектор освіти

 

Основними завданнями сектору є:

–  участь у забезпеченні реалізації на території  району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;

– забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

– визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

– створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку,  педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти;

– створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

– забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

– здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки,  виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

– координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

– управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

– забезпечення моніторингу у сфері освіти;

– сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам району;

– сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

– забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої учнівської молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

– участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

Сектор культури, молоді та спорту

 

Основними завданнями сектору є:

– участь у забезпеченні реалізації на території району державної
політики у сфері культури, молоді та спорту;

– забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного
громадянина України; функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя;

– сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства,
формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та
просуванню високоякісного різноманітного національного культурного
продукту; відродженню та розвитку традицій і культури української нації,
етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин; збереженню
культурної спадщини; захисту прав творчих працівників та їх спілок,
соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері
культури;

– забезпечення дотримання актів законодавства з питань культури,
молоді та спорту, питань реалізації державної політики у галузі культури і
спорту на території району;

– координація діяльності закладів та установ культури, спорту що
належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація 3
роботи з їх нормативного, кадрового, матеріально-технічного і науково-
методичного забезпечення;

– забезпечення моніторингу у сфері культури, молоді та спорту;
– сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

– організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед
широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та
спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
– сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та
дефлімпійського руху;

– забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-
тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях
різних рівнів;

– сприяння міжнародному співробітництву з питань культури, молоді
та спорту;

– сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань
молоді та спорту.

 

Служба у справах дітей

 

Основними завданнями служби є:

– реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

– розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

– координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

– забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

– здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

– ведення державної статистики щодо дітей;

– ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

– визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

– забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

– забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

– забезпечення виконання актів та доручень Президента України з питань державної кадрової політики.

 

Архівний відділ

 

Основними завданнями відділу є:

– забезпечення реалізації державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території району;

– здійснення управління архівною справою і діловодством на території району, координація діяльності державних органів , органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та / або юридичними особами приватного права ( приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;

– внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання  цих документів, а також  використання відомостей, що в них містяться;

– проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду  в практику діяльності архівних установ;

– здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Перелік послуг, які надаються відділом:

– Виконання запитів соціально-правового характеру (надання архівних довідок, копій, витягів на запити юридичних осіб та заяв громадян);

– приймання на довгострокове зберігання і облік документів Національного архівного фонду та документів з особового складу від ліквідованих підприємств, установ та організацій, зареєстрованих у районі;

– видача документів у тимчасове користування за межі архівного сектору.

 

Відділ з питань надання адміністративних послуг та цивільного захисту

 

Основними завданнями відділу є:

– державної політики економічного і соціального розвитку;

– державної регіональної політики;

– державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-
приватного партнерства;

– єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

–  державної політики у розвитку галузей агропромислового комплексу
на території району;

– державної політики у сфері цивільного захисту та оборонної роботи;

– державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

 

Перелік адміністративних послуг

– державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

– видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

– державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

– включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття;

– державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

– видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;

– державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення;

– державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням;

– державна реєстрація  права власності на нерухоме майно, інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна);

– видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– реєстрація громадського об’єднання;

– прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

– видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту;

– внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

– прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання;

– прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;

– внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання;

– державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

– перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

– видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження;

– визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника;

– оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення);

– оформлення та видача проїзного документа дитини;

– оформлення та видача паспорта громадянина України;

– оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;

–  вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку;

– реєстрація місця проживання особи;

– зняття з реєстрації місця проживання особи;

– реєстрація місця перебування особи;

– оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи;

– державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

– державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

– виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

– надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

– видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

– видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

– видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

– видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

– видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

– видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

– видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;

– реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

– видача будівельного паспорта забудови  земельної ділянки;

– надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

– реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт;

– реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт;

– реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації;

–   висновок державної екологічної експертизи;

– висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;

– висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

– висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;

– дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

– дозвіл на виконання будівельних робіт;

– дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

– дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

– дозвіл на спеціальне водокористування;

– експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі;

– експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків;

– експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів):

з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Інша мова