Послуги, що надаються управлінням соціального захисту населення

Послуги, що надаються управлінням соціального захисту населення

районної державної адміністрації

 

Назва послуги Перелік документів, необхідних для отримання послуги та термін надання послуги
Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;  довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним,  а  також перебування на строковій військовій службі;

– повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено;

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від  органів державної виконавчої служби / приватних виконавців, розташованих на тимчасово окупованій території України та  в  районі проведення антитерористичної  операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів. Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообовʼязкового державного соціального страхування – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

– довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о;

– довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;

– довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – для жінок, звільнених з роботи;

– довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

– рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Надання державної допомоги при народженні дитини – заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– копії свідоцтв про народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги – для осіб, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей (народжених до 30 червня 2014 р.)

– копія рішення про встановлення опіки (для опікунів)

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Надання державної допомоги при усиновленні дитини – заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя – одного з них) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини (з пред’явленням оригіналу);

– копія рішення суду про усиновлення дитини

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини (у разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю);

– якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини;

– усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

– мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії;

– якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

– довідка навчального  закладу (у випадку навчання дітей за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

– декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги) за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами..

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

– довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);

– медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку;

– письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів – у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – заява, уповноваженого представника сім’ї, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу)

– декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї; декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї; до декларації не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; нарахована субсидія за спожиті  житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї  аліменти; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення,  безпосередню  участь  у  здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,  на  час здійснення зазначених);- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

– довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній  операції,  про безпосередню участь у здійсненні заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  збройної  агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській  областях.Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами..

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією особи з інвалідністю з дитинства;

– медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

– оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

– довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

– довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

– довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

– іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

– копія рішення суду про усиновлення дитини.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

– копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

– копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

– копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами..

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи подається:

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

– іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства II–III груп подають:

– заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

– висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді;

– іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

– якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються також копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів):

– заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

– довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання;

– копію трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

– довідку з місця навчання дитини;

– рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);

– рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

– іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає:

– заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

– оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

– довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану відповідним органом за місцем проживання (при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів);

– рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

– довідку з місця навчання дитини;

– іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

– декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003  №  204 (у разі потреби);

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

– копія довідки про реєстрацію місця проживання.

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

– копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

– копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), з пред’явленням оригіналу;

– копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

– копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

– довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби)

Термін: не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

Надання державної соціальної допомоги на догляд – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

– декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003  №  204 (у разі потреби);

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду)

Термін: не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

Компенсаційна виплата  фізичній особі, яка надає соціальні послуги     Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються: – заява про згоду надавати соціальні послуги; – паспорт або інший документ, що посвідчує особу; – висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; – копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів; – заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних даних”).      Особою, яка потребує надання соціальних  послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), подаються: – заява про необхідність надання соціальних послуг; – паспорт або інший документ, що посвідчує особу; – копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).     Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг, подаються: – заява про необхідність надання соціальних послуг; – копія свідоцтва про народження дитини;- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування

Термін: протягом десяти днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – заява батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

– рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

– документи, що підтверджують статус дитини;

– інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

– довідка з місця навчання про розмір стипендії;

– копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

– копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

-довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні – для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти, які навчаються за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Термін: протягом десяти днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю  I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

 

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;

– документ, що посвідчує особу;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

– довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд

Термін: не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ „Ощадбанк”;

– декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

– довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Положенням (якщо такі доходи неможливо підтвердити довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру);

– копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

– договір найму (оренди) житла (у разі наявності).

Термін: протягом 10 календарних днів з дня подання необхідних документів приймається рішення про призначення житлової субсидії / відмову в призначенні житлової субсидії / подання документів на розгляд комісії.

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг До ПАТ «Державний ощадний банк України» надаються для призначення грошової допомоги вперше:

– заява про надання грошової допомоги;

– паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

– копія довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів родини;

– копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) (з пред’явленням оригіналу);

– копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб) (з пред’явленням оригіналу);

– копія свідоцтва про шлюб (з пред’явленням оригіналу);

– копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

– письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;

– копія довідки з уповноваженого банку, в якій зазначаються реквізити поточного рахунка уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу).

У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

Для виплати грошової допомоги на малолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, додатково подаються документи, що посвідчують особу заявника та підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником, або документ, що підтверджує повноваження представника служби у справах дітей.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк подаються:

– заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги,

– довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї, засвідчені підписом уповноваженого представника сім’ї

Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 10 днів з дня подання документів ПАТ «Державний ощадний банк України» до управління соціального захисту населення. Допомога призначається на підставі  рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореної районною держадміністрацією

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи      Заява про взяття на облік, при цьому заявник пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

у разі потреби – свідоцтво про народження дитини.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах третьому – шостому пункту 2 цього Порядку, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу заявника;

документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

Термін: у день подання заяви

Видача довідки для отримання пільг  особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу – заява особи з інвалідністю або її законного представника;

– копія паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник – копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о „Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за № 1504/21816;

– одна кольорова фотокартка особи з інвалідністю  розміром 3,5 х 4,5 см,

Термін: п’ять робочих днів з дня отримання такої заяви структурними підрозділами соціального захисту населення

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» – заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

– копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.

У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

Термін: Найкоротший термін після підписання Президентом України Указу „Про присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”

Надання пільг на  придбання твердого палива і скрапленого газу – заява;

– довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Термін протягом 10 днів з дати затвердження керівником списку осіб (із зазначенням пільгових категорій) для призначення пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

 

–   декларація про доходи сім’ї пільговика, до сукупного доходу сім’ї якого входять пенсія, заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія, соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності); доходи від підприємницької діяльності; допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування, або до складу сім’ї яких входять працездатні особи;

– довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період..

Термін: рішення про право на пільги приймається протягом 10 днів з дня отримання інформації про доходи

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

– заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

– копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

– документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

– свідоцтва про народження дитини;

– паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

– документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

– рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

– електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

– електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

– скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

– відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

– відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

– сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

– сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID).

Термін: протягом десяти робочих днів із дати надходження документів

 

Призначення одноразової  матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – заява;

Для отримання допомоги непрацюючі малозабезпечені особи додають до заяви копії:

– паспорта;

– пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті).

Для отримання допомоги особи з інвалідністю та діти з інвалідністю або один із батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають до заяви копії:

– паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби – копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

– реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

– висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Термін: Рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається комісією, утвореною у відповідному органі соціального захисту населення

Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації аварії на Чорнобильської АЕС, смерть якого повʼязана з Чорнобильською катастрофою      Для призначення та виплати одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт:

– заява;

– копія паспорта;

– копія свідоцтва про смерть;

– копія документа, що підтверджує статус громадян із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації ядерних аварій;

– копія свідоцтва про шлюб;

– копія експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони;

– копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплата одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

– заява;

– копія паспорта;

– копія свідоцтва про смерть;

– копія документа, що підтверджує статус громадян із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– копія експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС чи Міноборони;

– копія свідоцтва про народження особи – учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (сина або дочки); у разі зміни прізвища, імені та по батькові копії документів, що підтверджують їх зміну; копія рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних відносин (у разі потреби);

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Призначення та виплата компенсації та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварі, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1,2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи       Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1:

– заява;

– копія паспорта;

– копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);

– копія довідки спеціалізованої МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи (для одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, та щорічної допомоги на оздоровлення);

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

– проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

     Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 2:

– заява;

– копія паспорта;

– копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2 (посвідчення серії А, Б, Я);

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

– проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

     Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 3:

– заява;

– копія паспорта;

– копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, категорії 3 (посвідчення серії А, Б, Я);

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

     Для призначення та виплати компенсацій та допомоги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батькам:

– заява;

– копія свідоцтва про народження;

– копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей, яким встановлено інвалідність пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

– копія паспорта батька та / або матері;

– копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджує статус батька та / або матері, віднесених до категорій 1, 2 та 3, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

– копія довідки про присвоєння батьку та / або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

    Для призначення та виплати грошової компенсації батькам потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які не харчуються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, додатково подаються:

– довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду (за необхідності);

– довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи (за необхідності);

– довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання (за необхідності);

– довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей (за необхідності);

– довідка про те, що у  навчальному  закладі  не забезпечено безоплатне харчування дітей (за необхідності).

    Для призначення та виплати щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, додатково подаються:

– копія свідоцтва про смерть особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері;

– експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

– копія посвідчення померлої особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях – заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа,  що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);

– копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);- копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів)

Термін: не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу – заява;

– документ, що посвідчує особу;

– інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу фактичного місця проживання);

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– довідка про наявний трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

– копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

– інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги (зазначається в декларації про доходи та майновий стан).

Для призначення допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

 

– заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

– копія документа, що посвідчує особу;

– копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).

Термін: матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.

Одноразова матеріальна допомога мешканцям району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету – заява громадянина;

– копія паспорта громадянина України (інший документ, що посвідчує особу);

– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– у разі хвороби заявника – довідка із закладу охорони здоров’я про стан здоров’я заявника та необхідність лікування або копія виписного епікризу;

– у разі настання надзвичайної ситуації чи небезпечної події – копії документів, що підтверджують надзвичайну ситуацію, небезпечну подію, які призвели до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника;

– у разі смерті годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим:

– довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копія документа, що підтверджує родинний зв’язок заявника з померлим годувальником;

– копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

– довідка із зазначенням поточного рахунка в установі банку (за наявності) або почтові реквізити заявника.

Термін: рішення про призначення допомоги приймається протягом 30 днів з дня подання документів

Забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян – заява;

– медична довідказакладу охорони здоров’я за формою № 070/о;

– довідка з місця роботи про те, що їм не видавалася безоплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, – протягом двох попередніх років) – для працюючих осіб та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку.

Термін: в порядку черговості

Виплата деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування»

 

– заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;

– медична довідка за формою 070-О щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

– документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування);

– посвідчення особи з інвалідністю;

– довідка з місця роботи (навчання) про те, що вона протягом трьох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку – для особи з інвалідністю, яка працює (навчається).

Термін: один раз на три календарних роки.

Виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» Підставою   для   виплати   грошової  компенсації замість санаторно-курортної путівки  є  такі документи:- заява про виплату грошової компенсації; – посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни; – облікові дані про одержання путівок та грошової компенсації. Підставою для виплати  компенсації  вартості  самостійного санаторно-курортного лікування є такі документи: – заява про виплату компенсації; – про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, про підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або зворотний талон  санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів; – посвідчення особи,  що підтверджує її належність до категорії громадян, зазначених у пункті 4 цього Порядку. Термін: один  раз  на  два  роки
Видача направлення (путівки) особам  інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до  реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольскої міських, районних, районних у місті Києва та Севастополя  держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад – заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

– індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

– висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

– паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

– документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

– виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами)

Термін: 10 робочих днів

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форм – заява про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

– паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

– індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

Термін: протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви орган соціального захисту населення укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів

Видача направлення н проходження обласної, центральної, міської у мм. Києві та Севастополі  медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями    Для отримання послуги особи з інвалідністю, законні представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку, додають:

– копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копію медичного висновку;

– паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копію свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

– документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем.

Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, – копію посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медичну довідку визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно).

Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, – довідку, видану військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда війни.

Для недієздатних осіб з інвалідністю – копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копію рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки.

Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, – копію рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування

Термін: документи для надання послуги щодо взяття на облік для забезпечення автомобілем розглядаються протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

Для отримання послуги особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву. На підставі заяви особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує направлення на проходження облМСЕК для визначення наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і протипоказань до керування ним. Після огляду особи з інвалідністю облМСЕК надсилає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення Витяг з акта огляду особи з інвалідністю. На запит органу соціального захисту населення за місцем реєстрації особа з інвалідністю, законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає повний перелік документів

Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та  на транспортне обслуговування      Для одержання компенсацій на  бензин,  ремонт  і  технічне обслуговування автомобілів подаються:      1) заява;      2) технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю;     3) копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;      4) висновок  медико-соціальної  експертної комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, крім осіб з інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською  катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), осіб з інвалідністю внаслідок війни  I групи по зору або без обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук – копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності;      5) копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілого від Чорнобильської катастрофи – для осіб, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для громадян, які брали участь у ліквідації  інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1).      Підставою для призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю компенсації на транспортне обслуговування є висновок Кримської –  в  Автономній Республіці  Крим,  обласної,  центральної міської (у мм. Києві та Севастополі) МСЕК про наявність у інвалідів медичних показань для забезпечення їх автомобілем і заява   інваліда, законного представника дитини-інваліда.      Підставою для виплати  компенсації на транспортне обслуговування особам з інвалідністю  I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи,  щодо  яких  встановлено причинний зв’язок  інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); особам з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох  рук; особам з інвалідністю, які мають кукси обох ніг і рук,  є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності. Термін: Компенсації  виплачуються рівними частинами двічі на рік – у березні за перше та у вересні за друге півріччя поточного року з дня їх призначення. .
Видача направлень, на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей зх. інвалідністю – заява про взяття на облік особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника;

– паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК) – у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

– індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9  Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів);

– рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

– довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

– висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

– довідка, що підтверджує місце проживання / перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

– витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

– довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено інвалідність);

– довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

– посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);

– довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

– посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

При повторному зверненні, для отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, особа подає заяву про заміну технічного та іншого засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або про його дострокову заміну

Термін: для одержувачів послуг, зазначених у Законі України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, норма відсутня

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату Влаштування до:

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:

– особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

– паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

– медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

– довідка про розмір призначеної пенсії;

– довідка про склад сім’ї за встановленою формою;

– довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).

Психоневрологічного інтернату:

– письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

– рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

– паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

– медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

– довідка (за наявності) про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та / або державної соціальної допомоги, видана органами Пенсійного фонду України та / або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) (у разі їх утворення) рад ;

– довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

– копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

– копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);

– три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматися до інтернату на підставі:

– письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

– рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

– паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

– медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність проживання / перебування в інтернаті;

– довідки для направлення інваліда до інтернату (за наявності інвалідності).

Дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату:

для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:

– заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату;

– свідоцтво про народження або паспорт (за наявності);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

– відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

– медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів;

– виписка з медичної документації за формою № 112/о „Історія розвитку дитини”, затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;

– висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

– індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

– психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо);

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

– довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради, аліментів (за умови призначення);

– документ про освіту дитини з інвалідністю, інформація з навчальних закладів (за наявності);

– три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

– копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

– копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаткового подаються:

– копія рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;

копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копія документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);

– опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

– копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

– документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у разі відсутності житла);

– копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:

– особиста заяви особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа, про влаштування (переведення) до будинку-інтернату;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

– пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

– відомості про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

– медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

– індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

– копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ;

– довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ;

– довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі утворення (крім м. Києва) ради (за умови призначення);

– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

– копія рішення суду про призначення опікуна / піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

– копія паспорта опікуна / піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

– три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

– копія ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії та / або державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

– довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщеної особи).

Діти з інвалідністю / особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності документів, зазначених вище, подають такі документи:

– особиста заява батьків дитини з інвалідністю, опікунів / піклувальників, інших законних представників, особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває дитина з інвалідністю / особа з інвалідністю, про влаштування до будинку-інтернату;

– свідоцтво про народження дитини або паспорт (за наявності);

– копії паспорта батьків, опікуна / піклувальника, іншого законного представника дитини з інвалідністю / особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

– медична довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю);

– медична карта з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування в будинку-інтернаті;

– довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ.

Спеціального будинку-інтернату:

– заява особи, яка виявила бажання проживати в будинку-інтернаті, про прийом до будинку-інтернату;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та копії цього документа;

– довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ;

– довідка про розмір призначеної пенсії або соціальної допомоги;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб за формою, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 „Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030;

– документи, що підтверджують наявність у особи інвалідності (для осіб з інвалідністю);

– індивідуальна програма реабілітації інваліда (за наявності інвалідності);

– довідка про освіту для осіб, які навчалися в закладах освіти (за наявності);

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків або копія паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та офіційного повідомлення про це відповідному органу Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– довідка про звільнення з місць позбавлення волі;

– три фотокартки розміром 3 х 4 см.

За умови перебування особи у складних життєвих обставинах допускається її влаштування до будинку-інтернату у разі відсутності вищезазначених документів

Термін: влаштування до:

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:

для одержувачів послуг, зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 Типового положення про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за  № 66/6354, не пізніше 14 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами;

для одержувачів послуг, зазначених у підпункті 3.4 пункту 3 Типового положення, рішення колегії структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій, але не пізніше 45 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

Рішення оформляється путівкою на влаштування в будинок-інтернат;

психоневрологічного інтернату:

не пізніше 14 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату:

не пізніше 14 днів після надходження пакету необхідних документів.

спеціального будинку-інтернату:

соціальний патронаж здійснюється стосовно звільнених осіб, які звернулися до суб’єктів соціального патронажу протягом шести місяців після звільнення з установ виконання покарань.

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сімʼї та дитини з багатодітної сімʼї – заява одного з батьків про видачу посвідчень;

– копії свідоцтв про народження дітей;

– копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

– копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

– копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

– довідка про склад сім’ї;

– фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

– довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

– довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

– довідка структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне).

У разі народження або навчання дитини за межами України – копія свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом.

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, – копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Термін: протягом 10 робочих днів після подання документів

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян    Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

– експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

– висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт;

– довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо;

– довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 3:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

– архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі потреби довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

– військовий квиток (за необхідністю);

– завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки № 3 або № 4).

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– довідка встановленого зразка (додаток № 7).

Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:

– заява;

– паспорт матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;

– свідоцтво про народження дитини;

– довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

– довідка встановленого зразка (додатки № 8–10).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою серії Д:

– заява;

– довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

– копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;

експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

– заява;

– паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

– свідоцтво про одруження;

– свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

– документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);

– експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт

Термін: у місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу що видає посвідчення.

Встановлення статусу члена сімʼї загиблого ветерана війни – заява;

– копія паспорту;

– фото;

– причинний зв’язок смерті з пораненням, контузією, захворюванням, отриманим при захисті Батьківщини;

– довідка про навчання;

– копія свідоцтва про смерть;

– довідка медичного закладу про інвалідність до досягнення повноліття;

– копія посвідчення ветерана війни;

– документи про нагородження померлого (загиблого) ветерана війни;

– свідоцтво про одруження;

– свідоцтво про народження дитини.

Для сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції перелік документів, які є підставою для встановлення статусу члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740

Рішення про встановлення статусу приймається у місячний строк з дня подання необхідних документів

Встановлення статусу учасника війни – заява;

– копія паспорта;

– фотокартка;

– архівні довідки, які підтверджують факт роботи заявника в період війни;

інші документи, що підтверджують належність особи до учасників війни, згідно статей 8, 9 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Особи з числа учасників антитерористичної операції крім цього – документи, зазначені у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 „Питання надання статусу учасника війни деяким особам”

Термін: Рішення про встановлення статусу приймається у  10-денний термін з дня подання документів

Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни – заява;

– копія паспорта;

– фотокартка;

– довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Особи з числа учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил крім цього – документи, перелік яких визначено пунктом 4 Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685

Термін: Рішення про встановлення статусу приймається у місячний строк з дня подання необхідних документів

Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – паспорт або відповідний документ, що підтверджує особу одержувача;

– фото.

Термін: Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги

Забезпечення путівками до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» та ДП «МДЦ «Артек» – заява одного з батьків;

– копія документа, що посвідчує особу;

– копія документа, що підтверджує статус (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

– копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах);

– копія свідоцтва про народження дитини, батька / матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 08 травня 2014 року № 278 «Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника» (для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту);

– копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» (для дітей із малозабезпечених сімей);

– копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї (для дітей із багатодітних сімей);

– довідка про склад сім’ї; копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї (для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї);

– копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері (для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (для дітей, які перебувають на диспансерному обліку);

– копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського, міжнародного, обласного, міського, районного рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році, з перекладом українською мовою (для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад);.

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи);

– копія табеля за останній навчальний рік (для відмінників навчання);

– клопотання керівного органу громадської організації (для лідерів дитячих громадських організацій);

– список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду (для членів дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад).

– медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою № 079/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.”.

Термін: Згідно з розподілом путівок

Забезпечення путівками до позаміських дитячих таборів дітей пільгових категорій – заява одного з батьків;

– копія документа, що підтверджує пільговий статус дитини;

– медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою № 079/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522”.

Термін: відповідно до укладених договорів

Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

 

     Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою – документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю;

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 або 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

3-1) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону (інвалід війни), – довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”;

для осіб, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого – сьомого пункту 1 статті 10 Закону (сім’я особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, померлого, того, що пропав безвісти), – надання довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб”

За бажанням заявника копії документів подаються ним особисто.

Термін: рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації приймається районною комісією щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання органу соціального захисту населення

Забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням – заява,

– медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о,

– копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до статті 16-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та пункту 13статті 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

– учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни – також копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Термін: забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними органами соціального захисту населення з особами та санаторно-курортними закладами.

Видача направлень на  професійну адаптацію учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності – заява установленої форми;

– копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

– копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;;

– для учасника антитерористичної операції – копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;.

– для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, – копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчується підписом.

Під час подання копії посвідчень особи пред’являють їх оригінал.

Термін: послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості

Видача направлень на психологічну реабілітацію постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – заява в довільній формі;

– копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;

– копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

– копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності для осіб, які мають статус постраждалого учасника Революції Гідності.

Термін: направлення на отримання послуг із психологічної реабілітації видається одночасно з договором із субʼєктом надання послуг після його укладення

Виплата грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад 1) заява про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

2) копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

3) заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

4) оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

Рішення про відшкодування отримувачам послуг вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад приймається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження документів.

 

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

 

Військові комісаріати протягом 10 днів з дати взяття особи на військовий облік звертаються до органів соціального захисту населення з поданням про виплату матеріальної допомоги, до якого додаються подані заявником:

– довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;

– копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

– заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.

Термін: протягом п’яти днів після я надходження коштів на рахунки органів соціального захисту населення здійснюється перерахування сум матеріальної допомоги на рахунок заявника

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування )надання соціальних послуг) – письмова заява громадянина; – медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах; – довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб;- інформаційна довідка або витяг із Державного реєстру прав (для встановлення факту відсутності (наявності) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду);- копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);- довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;- документ, що посвідчує  особу,- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)

Термін: протягом 16 днів після надходження заяви громадянина. Надання соціальних послуг структурними підрозділами  територіального центру внутрішньо переміщеним особам  здійснюється невідкладно

Повідомна реєстрація колективних договорів Колективні договори подаються на реєстрацію сторонами, що їх уклали, в трьох примірниках (перший, другий і копія). Разом із колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до нього.Термін: Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу.
Інша мова