Послуги

Види соціальних послуг, що надаються районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;

соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;

юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо);

інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).

 

КАРТКА ПОСЛУГИ ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ 

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2-13-91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ

Зміст послуги:підбір та навчання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників; підготовка дитини до влаштування; консультування сімей; соціальна підтримка сімей; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; робота, спрямована на повернення дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; врегулювання, призупинення конфліктів у сім’ї, корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті.

Форма надання:денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:прийомні діти, вихованці (дитячого будинку сімейного типу), батьки-вихователі, прийомні батьки, кандидати у батьки-вихователі або у прийомні батьки, рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів, опікуни, усиновителі, піклувальники, діти під опікою, усиновлені діти.

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:Закони України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про забезпеченняорганізаційно-правових умов соціальногозахистудітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування», Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2009 р. № 3357 «Про затвердження порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

 

КАРТКА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

 

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2-13-91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст послуги:допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

Форма надання:денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:сім’ї (особи), які опинились у складних життєвих обставинах, молодь, яка повернулась з місць позбавлення волі, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, випускники інтернатних закладів.

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:Закони України «Про соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

КАРТКА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ

 

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2-13-91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

Зміст послуги:– допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; представництво інтересів; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків.

Форма надання:денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:діти, які постраждали від торгівлі людьми,безпритульнідіти;діти, розлученіізсім’єю, які не є громадянамиУкраїни і звернулися до компетентнихорганівіззаявою про визнаннябіженцемабо особою, яка потребуєдодатковогозахисту, діти-біженці, діти, якіпотребуютьдодатковогозахисту.

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:ЗакониУкраїни «Про соціальну роботу ізсім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальніпослуги», «Про забезпеченняорганізаційно-правових умов соціальногозахистудітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківськогопіклування», «Про охорону дитинства», Наказ МіністерствасоціальноїполітикиУкраїнивід 30 липня 2013 № 458 «Про затвердженнястандартівнаданнясоціальнихпослуг особам, якіпостраждаливідторгівлі людьми».

 

КАРТКА ПОСЛУГИ КРИЗОВОГО ТА ЕКСТРЕННОГО ВТРУЧАННЯ

 

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2 13 91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ

Зміст послуги:психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; організація надання невідкладної медичної допомоги; організація надання притулку.

Форма надання:денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:сім’ї (особи), які опинились у складних життєвих обставинах,діти, які зазнали жорстокого поводження або насилля, члени сімей, які зазнали насилля, ВІЛ-інфіковані вагітні жінки, діти, молодь та члени їх сімей, діти позбавлені батьківського піклування.

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:Закони України «Про соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», Наказ Міністерства соціальної політики України,Міністерства внутрішніх справ України,Міністерства освіти і науки України,Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорсткого поводження з дітьми або загрози його вчинення», Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 13 вересня 2010 р. № 3123/275/770 «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику».

 

КАРТКА ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

 

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2 13 91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст послуги:допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги.

Форма надання:денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:діти, молодь, різні категорії сімей

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:Закон України «Про соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про соціальні послуги.

КАРТКА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ/

ПАТРОНАЖУ

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2 13 91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД/ПАТРОНАЖ

Зміст послуги:обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка;

Форма надання: денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:сім’ї (особи), які опинились у складних життєвих обставинах, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікунські сім’ї.

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:Закони України «Про соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», Наказ Міністерства соціальної політикиУкраїнивід 03 вересня 2012 р. № 537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»,Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2009 р. № 3357 «Про затвердження порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».

КАРТКА ПОСЛУГИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ

 

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2 13 91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

Зміст послуги:ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Форма надання: денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:сім’ї (особи), які опинились у складних життєвих обставинах, особи з числа дітей-сиріт, діти позбавлені батьківського піклування, батьки-вихователі, прийомні батьки, кандидати у батьки-вихователі або у прийомні батьки, опікуни, усиновителі, піклувальники.

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:ЗакониУкраїни «Про соціальну роботу ізсім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальніпослуги».

КАРТКА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

 

Нижньосірогозький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

вул. Петровського, 14, каб. 7, 11

смт Нижні Сірогози,

контактний телефон: 2 13 91

електронна пошта: nserog.rcsssdm@ukr.nеt

Приймальні години:

8.00 – 17.00; перерва: 12.00 – 13.00

 

Назва послуги:СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

Зміст послуги:проведення лекцій, бесід, рольових ігор, відеолекторіїв з підвищення рівня знань щодо профілактики алкогольної чи наркотичної залежності, ВІЛ/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом тощо, розроблення та розповсюдження інформаційно-профілактичних матеріалів тощо.

Форма надання: денна

Термін надання:за потреби

Соціальні групи:діти, молодь, різні категорії сімей

Гранична чисельність отримувачів:необмежена

Умови:безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги:не потрібні

Правові підстави:Закони України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД», Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1992 р. № 28 «Про національну програму профілактики СНІДу в Україні».

Інша мова