Презентація району

Символікою територіальних громад Нижньосірогозького району , що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції є Герб та Прапор, які були затверджені рішенням ХІХ сесії районної ради четвертого скликання відповідно до статей 22, 43 та 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Герб району виконаний у дуже популярному скіфському стилі.

Автором проекту Герба та Прапора Нижньосірогозького району є наш земляк художник-дизайнер Вакуленко Юрій Вікторович. Ця робота є складовим елементом серії його робіт , які будуть представляти Нижньосірогозький район в Україні і за її межами.

Герб має вигляд щита, форма якого найбільш притаманна давній українській традиції та рекомендована Геральдичним товариством України. У червоному полі золотий фалар-елемент кінської збруї давніх скіфів, Щит увінчується золотим вінцем із елементів орнаменту та обрамлений пшеничним колоссям із синьою стрічкою і літерами золотого кольору “Нижньосірогозький район”.

Прапор Нижньосірогозького району являє собою стяг прямокутної форми з співвідношенням сторін 1 : 1.5. Полотнище прапора червоного кольору скіфів, символу достоїнства, сили та могутності. Посередині полотнища – золотий фалар, що цілком відповідає зображеному на гербі району.

Еталонні зразки Герба та Прапора зберігаються в Нижньосірогозькій районній раді.

Нижньосірогозький район Херсонської області створений 7 березня 1923 року. Територія району займає площу 120866,9 га, що становить 4,24 відсотка від території області. Більша частина цих земель зайнята сільськогосподарськими угіддями-113015,9 га, з яких рілля – 108984 га.

Адміністративний розподіл: на території району знаходяться 1 селище міського типу та 24 сільських населених пунктів, які об’єднані в 1 селищну та 12 сільських рад.

Відстань від обласного центру:

районний центр смт Нижні Сірогози розташований на відстані 192 км залізничним шляхом та 169 км автошляхом від обласного центру (м. Херсона)

Транспортна інфраструктура:

Наявність залізниці протяжністю 36 км (станція Сірогози 66 км), наявність автомобільних доріг – 236,9 км, в т.ч. загальнодержавного значення – 23 км, місцевого значення – 213,9 км.

Географічні дані та історичні пам’ятки:

Сірогозщина має давню історію. Територія сучасного району була заселена ще в давні часи. Про це свідчать розкопані поблизу Нижніх Сірогоз кургани доби бронзи, ранніх скіфів (УІ ст. до н.е.), а також скіфські кургани Огуз, Малий Огуз і Діїв (ІУ-ІІІ ст.. до н.е.), в яких знайдено багато золотих прикрас тонкої ювелірної роботи

Найбільш визначною археологічною пам’яткою Сірогозщини є скіфський царський курган Огуз, найбільший у Надчорномор’ї. Він має безпосереднє відношення до назви нашого району ( Сірогози – Жовтий Бик, Огуз – Бик). Знахідки з нашого кургану є окрасою скіфських колекцій Ермітажу та Національного музею дорогоцінностей.

Населення:

14,95 тис. чол., 1,5 % від населення області за станом на 01.05.2020 року, у т.ч. міського – 4,654 тис. чол., (31,1 %), сільського 10,296 тис. чол. (68,9 %)

Земельний фонд:

– земель сільськогосподарського призначення – 112895 га, в т.ч. ріллі – 108728га;

– зрошуваних земель – 2829 га, 2,5 % від загальної площі земель с/г призначення

– водний фонд – 754 га, 0,66 % від загальної площі земель с/г призначення

– лісосмуги – 2135 га, 1,89 % від загальної площі земель с/г призначення

Природні ресурси:

– ґрунти в районі – чорноземи південні слабо гумусові. Родючі чорноземи – 109 тис га, поширені червоно-бурі глини третинного походження, рідко зустрічаються рябі глини кіммерійського ярусів білого і світло-жовтого забарвлення

– по ландшафтному заказнику місцевого значення «Балка Великі Сірогози» знаходиться 49 штучно створених польових ставків каскадного типу довжиною 65 км, площа яких 636 га, об’єм водного фонду – 5,9 млн. м3, які знаходяться в основному без води, через проблеми з їх заповненням.

Пріоритетними напрямками розвитку району є:

– вирощування різноманітних сільськогосподарських культур;

– розвиток тваринництва;

– переробка сільськогосподарської продукції.

В районі працює:

– сільськогосподарських підприємств – 19

– фермерських господарств – 87

– інші землекористувачі  –  3332

Підприємств торгівлі – 130 один.

  • з них: магазинів – 106 один.
  • підприємств ресторанного господарства – 23 один.
  • Зареєстрованих ринків – 1 один.

Ґрунтово-кліматичні умови району сприятливі для вирощування більшості сільськогосподарських культур.

Пріоритетним напрямком розвитку галузі рослинництва району на 2020-2023 роки є поступове збільшення посівних площ, урожайності і валового виробництва зернових культур та інших високорентабельних культур (сої, ріпаку, льону олійного, гірчиці та інші), зменшення площ посіву соняшнику з доведенням їх до науково-обґрунтованих норм, збільшення обсягу вирощування сільгоспкультур на зрошенні.

У разі залучення інвестицій є можливість розвивати переробну промисловість; такі галузі, як вівчарство, бджільництво, вирощування великої рогатої худоби, свиней; розвивати садівництво, а також збільшувати площі зрошення.

Інша мова