Розвиток людського капіталу на прикладі Херсонської області

Програма «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району на  2017-2023 роки» на території Нижньосірогозького району діє з 2017 року, затверджена рішенням XVІІ сесії районної ради сьомого скликання № 400 від  23 травня 2017 року. На сьогодні розвиток людського капіталу стає стратегічною ціллю. Створення умов для розвитку людського капіталу передбачає доступну освіту, здатну забезпечити підготовку кадрів для ринку праці Нижньосірогозького району та самих кадрів соціальними гарантіями. Саме на формування людського капіталу, його розвиток та забезпечення кваліфікованими фахівцями і кадрами спрямована Програма. При формуванні людського капіталу не менш важливою проблемою є старіння кадрів та їх нестача, особливо на рівні сільських громад, зокрема педагогічних, медичних, працівників культури та агропромислового комплексу. Все це призвело до гострої потреби у кваліфікованих кадрах. Окремою проблемою є низький рівень життя населення та, як наслідок, неспроможність випускників шкіл, особливо сільської місцевості, сплачувати за здобуття вищої освіти. На сьогодні потреба в кадрах відчувається на всіх рівнях : районному, сільському. Саме тому впровадження регіонального замовлення на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей є найважливішою складовою у формуванні  людського капіталу району.

 

Програма реалізовується в один етап – з 2017 по 2023 роки. Досягнення мети Програми можливе шляхом:

 

фінансування підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок обласного, районного та сільських бюджетів для абітурієнтів із сільської місцевості.

надання у вищих навчальних закладах області якісної освіти випускникам шкіл за результатами ЗНО за рахунок коштів обласного, районного та сільських бюджетів з подальшим працевлаштуванням їх за місцем проживання.

надання соціально-незахищеним верствам населення якісних освітніх послуг у вищих навчальних закладах області за кошти обласного, районного , селищного та сільських бюджетів.

Фінансування та підготовка фахівців в обраних ВНЗ здійснюється на підставі укладання 5- сторонньої угоди цивільно-правового характеру між:

 

обласною державною адміністрацією;

районною державною адміністрацією;

виконкомом сільської, селищної ради;

навчальним закладом;

абітурієнтом або уповноваженою особою.

Однією з умов укладання угоди на навчання є обов’язковість відпрацювання випускником, фінансування здобуття вищої освіти якого було здійснено  в рамках Програми, не менше 3-х років на рівні сільської місцевості.

 

Пріоритет  при відборі місця роботи  буде надано сільській раді, де мешкає абітурієнт та від якої направлявся на навчання.

 

У рамках угоди на навчання кожна зі сторін бере на себе солідарну участь та відповідальність щодо формування людського капіталу. Зокрема районна державна адміністрація бере на себе гарантію щодо забезпечення  молодого фахівця першим робочим місцем, сільська рада бере зобов’язання по забезпеченню його житлом.

 

На даний час за районною програмою  у вищих навчальних закладах області всього навчається 5 осіб, з них:

–  в галузі ОСВІТИ –  2 особи;

– у галузі СПОРТ – 1 особа;

– учасників АТО – 2 особи.

З 01 вересня 2019 року за  районною Програмою «Розвиток людського капіталу Нижньосірогозького району  на 2017-2023 роки»,  навчається випускниця 11-го класу Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сидорчук Вікторія Олексіївна. З метою забезпечення виконання умов співфінансування, з районного бюджету виділено кошти на перший рік навчання в сумі 7368 грн.

 

 

Завідувач сектору освіти

райдержадміністрації

Інша мова