Відділ освіти (загальна інформація)

Відділ освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької районної державної адміністрації

74701,  Херсонська область, смт Нижні Сірогози,  вул. Височина, 8

тел. (05540) 2-13-73, факс (05540) 2-14-31, e-mail: osvita_nserog@meta.ua

 

Розклад роботи:

З ПОНЕДІЛКА ПО ЧЕТВЕР: 8:00 – 17:15

П’ЯТНИЦЯ: 8:00 – 16:00

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА З 12:30 -13:30

ВИХІДНІ: СУБОТА, НЕДІЛЯ

 

Структура відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:

Начальник відділу – Стадніченко Леонід Дмитрович,

Головні спеціалісти відділу – Мізюк Н.А., Зінченко Т.Л.

 

У відділі організована робота зі зверненнями громадян:

– особистий прийом – перший вівторок та четвер з 11:00 по 17:00

– виїзний прийом – щомісяця перша та четверта середа з 13:00 до 17:00

– «гаряча» телефонна лінія – щомісяця друга та четверта п’ятниці з   11:00 до 17:00 за телефоном  (05540) 2-13-73

 

 

 

 

 

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Координує роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільного комунального закладу «Нижньосірогозький будинок творчості дітей та юнацтва», комунального закладу «Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа», комунальної установи «Нижньосірогозький районний методичний кабінет», комунальної установи «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти Нижньосірогозького району».
 2. Здійснює аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері  його управління.
 3. Приймає участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти.
 4. Координує порядок роботи з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.
 5. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.
 6. Організовує роботу з питань проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, здійснює аналіз з цих питань у межах своєї компетенції.
 7. Координує забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.
 8. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин.
 9. Забезпечує впровадження закладами освіти в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.
 10. Забезпечує впровадження закладами освіти в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначає районний компонент у змісті освіти.
 11. Вносить на розгляд управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.
 12. Координує роботу щодо здійснення своєчасного замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту.
 13. Координує порядок доставки підручників для забезпечення ними здобувачів освіти навчальних закладів.
 14. Залучає до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.
 15. Координує проведення заходів, спрямованих на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей: проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.
 16. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та служби у справах дітей районної державної адміністрації у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.
 17. Координує роботу діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.
 18. Є головним розпорядником бюджетних коштів та забезпечує фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів).
 19. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист здобувачів освіти.
 20. Організовує та забезпечує складання проекту кошторису і подає місцевому фінансовому органу.
 21. Отримує бюджетні призначення та приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетних програм розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить  до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.
 22. Затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів).
 23. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.
 24. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності (консолідованої фінансової і бюджетної звітності) у порядку, встановленому законодавством.
 25. Координує роботу за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти відповідно до потреб населення.
 26. Вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного обслуговування.
 27. Розглядає питання та вносить управлінню освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.
 28. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу.
 29. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти.
 30. Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.
 31. Здійснює підготовку пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення їх виконання.
 32. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.
 33. Здійснює підготовку пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації, управлінню освіти, науки та молоді  обласної державної адміністрації, управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації.
 34. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.
 35. Забезпечує проведення оздоровчих заходів, створення безпечних умов для навчання і праці здобувачів освіти та педагогічних працівників, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.
 36. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.
 37. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.
 38. Затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.
 39. Координує порядок комплектування складу збірних команд району за видами спорту, організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.
 40. Вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.
 41. Координує роботу за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.
 42. Забезпечує вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури і спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.
 43. Забезпечує реєстрацію в районі спортивних рекордів і досягнень, встановлених спортсменами та внесення в установленому Порядку на подання щодо їх затвердження.
 44. Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань.
 45. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту.
 46. Забезпечує взаємодію комунального закладу «Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа» з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
 47. Вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.
 48. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.
 49. Забезпечує ефективне та цільове використання спортивних об’єктів, що належать до сфери освіти та створення необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, а також дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах.
 50. Забезпечує проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності.
 51. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у Відділі.
 52. Сприяє збереженню мережі комунального закладу «Нижньосірогозька дитячо-юнацька спортивна школа», сприяє  створенню нових відділень  за видами спорту, плануванню  розвитку пріоритетних видів спорту в районі.
 53. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.
 54. Вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, забезпечує проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.
 55. Забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; забезпечує організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.
 56. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту.
 57. Сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.
 58. Координує організацію та проведення заходів з фізичної культури і спорту в регіоні, та використання фінансових, матеріальних ресурсів, що виділяються з місцевого бюджету з цією метою.
 59. Вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
 60. Забезпечує розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку.
 61. Приймає участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
 62. Приймає участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.
 63. Забезпечує підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації.
 64. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 65. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
 66. Забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.
 67. Забезпечує опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
 68. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є та здійснює інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
 69. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
 70. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
 71. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 72. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 73. Забезпечує участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 74. Забезпечує захист персональних даних.
 75. Забезпечує надання адміністративних послуг.

76. Забезпечує здійснення інших передбачених Законом повноважень.

Інша мова