Архівний відділ Загальна інформація

Архівний  відділ

Нижньосірогозькій  районній державній адміністрації

 

Місце знаходження: 74701, Херсонська область, Нижньосірогозький район,

смт. Нижні Сірогози, вул. Садова, 13, каб № 1, № 2

Контактна особа:

Начальник  архівного відділу –  Кутіщева Валентина Вікторівна, телефон (05540) 2-12-81,

електронна адреса:  04059757 @mail.gov.ua,

веб-сайт http://n-sirog.gov.ua

Архіваріус – Михайлова Юлія Павлівна

 

Архівний відділ керується Положенням про архівний відділ  Нижньосірогозької районної державної адміністрації Херсонської області, яке затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації № 417 від  26 грудня 2017 року.

Архівний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби України, актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної ради, наказами директора державного архіву області, а також   цим Положенням.

Основними завданнями   архівного відділу є:

реалізація державної  політики  у  сфері  архівної  справи  і діловодства, здійснення     управління    архівною    справою    і діловодством на території району; координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та  організацій  усіх  форм  власності, зокрема   приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та юридичними особами приватного права у питаннях архівної справи і діловодства; внесення до   Національного    архівного    фонду    архівних документів,  що  мають  місцеве  значення,  ведення  їх  обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться; здійснення контролю за діяльністю архівних установ  і  служб діловодства, забезпечення    додержання    законодавства    про Національний архівний фонд та архівні установ.

           Завдання архівного відділу:

складає  і  за  погодженням  з  державним  архівом області подає для затвердження  в  установленому  порядку  проекти державних  цільових  програм,  затверджує  плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання; забезпечує зберігання, облік і охорону; документів Національного  архівного фонду, з різними носіями інформації, переданих відділу     державними органами, органами місцевого самоврядування,   підприємствами,   установами та організаціями   незалежно  від  форми  власності  та  об’єднаннями громадян, громадськими спілками які діють на території району; документів особового походження; інформує  державний  архів  області  про виявлення архівних  документів,  що  не  мають  власника  або  власник  яких невідомий,   веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу  районної державної адміністрації на підставі затверджених списків; перевіряє  роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ  та організацій  незалежно  від  форми  власності,  з метою об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю    за дотриманням  законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів; надає  консультаційно-методичну  допомогу  в  організації діяльності  архівної  установи  для  централізованого  тимчасового зберігання    архівних   документів,   нагромаджених   у   процесі документування  службових,  трудових   або   інших   правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів,  що  не  належать  до  Національного архівного фонду (трудового архіву);

Протягом  2018  року до архівного  відділу Нижньосірогозької районної державної адміністрації звернулися 288 громадян перед пенсійного та пенсійного віку. Ці запити  про підтвердження  трудового стажу і розміру заробітної плати та про прийом і звільнення громадян з колгоспів і радгоспів. Підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за особливі умови праці –  спеціалістами  архівного  відділу надані довідки 11  громадянам, які отримують пенсії на пільгових умовах, протягом 2017 року звернулося  363 громадянина, виконано 426 довідок соціально-правового характеру, надані довідки 9 громадянам, які отримують пенсії на пільгових умовах.

Архівним відділом виконано 4 тематичних запитів по документам Національного архівного фонду – про майнові права на землю та про використання земельної ділянки, про  виділення в натурі земельних часток,  паїв.

Повідомляємо, що  розпорядженням голови Нижньосірогозької районної державної адміністрації від 12 грудня 2016 року № 398  затверджено проект Програми розвитку  архівної справи в районні на 2017-2021 роки, рішенням XV сесії районної ради сьомого скликання від 16 лютого 2017 року № 321 затверджено програму розвитку архівної справи в районі на 2017-2021 роки.  Так, відповідно до Програми розвитку архівної справи в районі на 2017-2021 роки,   архівному відділу районної державної адміністрації   було виділено 55,9 тис. грн. на  2018 рік відповідно до бюджетного запиту від 06 липня 2018 року № 17-14/36. На виділені кошти було придбано три стелажі, 86 картонажних коробок для зберігання справ від ліквідованих та діючих установ району, які поступово заповнюються архівними справами(архівні бокси). Також  компютерне та скануюче обладнання на суму 35,5  тис.  гривень.

Загальна протяжність стелажного обладнання на 01 січня 2019 року  становить 146 пог. м., на яких зберігається  12082  документів Національного архівного фонду та 6484 документів з кадрових питань ліквідованих установ району  та 272 фотодокумента.

 

Перелік

послуг, які надаються  архівним відділом

Нижньосірогозької районної державної адміністрації

Херсонської області.

Надає на  договірних  засадах   послуги підприємствам, установам  та  організаціям  з  упорядкування   документів.

Видає архівні довідки, копії документів та  задовольняє запити  фізичних  і  юридичних  осіб.

При зверненні до архівного відділу  громадян запити надаються в письмовій чи усній формі, де вказується адреса заявника, прізвище, ім’я, по батькові та відомості, які потрібні заявнику.

Порушень термінів надання послуг не виявлено, послуги надаються вчасно та якісно.

 

Інша мова